Visa obesvarade inlägg | Visa aktiva trådar Aktuellt datum och tid: 10 apr 2021, 14:42

Kategoriregler


Här ligger de utförliga instruktionerna vi kan tänkas behöva. Leta här om du tex behöver installera nåt program eller sätta upp någon funktion. Starta inte trådar utan att ha ett svar.Svara på tråd  [ 3 inlägg ] 
 HowTo - mailserver med virtuella domäner och användare 
Författare Meddelande
Användarvisningsbild

Blev medlem: 15 dec 2007, 02:20
Inlägg: 501
OS: Ubuntu
Utgåva: 20.10 Groovy Gorilla
Svara med citat
Inlägg HowTo - mailserver med virtuella domäner och användare
Nedanstående GRUNDINSTALLATION kan byggas på med TLS, SSL, ANTIVIRUS, ANTISPAM och WEBMAIL enligt viewtopic.php?f=54&t=33709 .

Denna GRUNDINSTALLATION kräver inte MySQL!

Installera
Kod:
sudo apt-get install postfix dovecot-common dovecot-imapd dovecot-pop3d whois

Skapa en virtuell mailboxgrupp
Kod:
sudo groupadd -g 5000 vmail

Skapa en virtuell mailboxägare
Kod:
sudo useradd -m -u 5000 -g 5000 -s /bin/bash vmail

Skapa en domänfil och kalla den vhosts
Kod:
sudo touch /etc/postfix/vhosts

Öppna
Kod:
sudo nano /etc/postfix/vhosts

Klistra in enligt nedan och spara

DinDomän1.se
DinDomän2.seKonfigurera Postfix

Skapa en ny main.cf till Postfix och spara orginalet med ett nytt namn
Kod:
sudo mv /etc/postfix/main.cf /etc/postfix/main.cf.orig

Skapa en ny main.cf
Kod:
sudo touch /etc/postfix/main.cf

Öppna, klistra in nedan och spara
Kod:
sudo nano /etc/postfix/main.cf

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu/GNU)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h

myhostname = localhost
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = $myhostname
mynetworks = 127.0.0.0/8, <ditt egna interna nätverk>
mailbox_size_limit = 0
home_mailbox = Maildir/
relayhost = < din ISP:s relay server (typ smtp.bredband.net)>
virtual_mailbox_domains = /etc/postfix/vhosts
virtual_mailbox_base = /home/vmail
virtual_mailbox_maps = hash:/etc/postfix/vmaps
virtual_minimum_uid = 1000
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all


Konfigurera Dovecot

Skapa en ny dovecot.conf till Dovecot och spara orginalet med ett nytt namn
Kod:
sudo mv /etc/dovecot/dovecot.conf /etc/dovecot/dovecot.conf.orig

Skapa en ny dovecot.conf
Kod:
sudo touch /etc/dovecot/dovecot.conf

Öppna, klistra in nedan och spara
Kod:
sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf

base_dir = /var/run/dovecot/
protocols = imap pop3
disable_plaintext_auth = no
shutdown_clients = yes
log_path = /var/log/dovecot
info_log_path = /var/log/dovecot.info
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
ssl_disable = yes
login_dir = /var/run/dovecot/login
login_chroot = yes
login_user = dovecot
login_greeting = Dovecot ready.
mail_location = maildir:/home/vmail/%d/%n
mmap_disable = no
valid_chroot_dirs = /var/spool/vmail
protocol imap {
login_executable = /usr/lib/dovecot/imap-login
mail_executable = /usr/lib/dovecot/imap
}
protocol pop3 {
login_executable = /usr/lib/dovecot/pop3-login
mail_executable = /usr/lib/dovecot/pop3
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
}
auth_executable = /usr/lib/dovecot/dovecot-auth
auth_verbose = yes
auth default {
mechanisms = plain digest-md5
passdb passwd-file {
args = /etc/dovecot/passwd
}
userdb passwd-file {
args = /etc/dovecot/users
}
user = root
}


Vi ska nu använda några script för att kunna lägga till virtuella användare och lösenord.

Script för att skapa användare

Skapa en fil med namnet adddovecotuser enligt
Kod:
sudo touch /usr/sbin/adddovecotuser

Öppna
Kod:
sudo nano /usr/sbin/adddovecotuser

Klistra in nedanstående

echo "$1" > /tmp/user
user=`cat /tmp/user | cut -f1 -d "@"`
domain=`cat /tmp/user | cut -f2 -d "@"`
echo "$user@$domain::5000:5000::/home/vmail/$domain/:/bin/false::" >> /etc/dovecot/users
/usr/bin/maildirmake.dovecot /home/vmail/$domain/$user 5000:5000
echo $1 $domain/$user/ >> /etc/postfix/vmaps
postmap /etc/postfix/vmaps
postfix reload

Gör filen exekverbar
Kod:
sudo chmod +x /usr/sbin/adddovecotuser


Script för att skapa lösenord

Skapa en fil med namnet mkdovecotpasswd enligt
Kod:
sudo touch /usr/sbin/mkdovecotpasswd

Öppna
Kod:
sudo nano /usr/sbin/mkdovecotpasswd

Klistra in nedanstående

mkpasswd --hash=md5 $2 > /tmp/hash
echo "$1:`cat /tmp/hash`" >> /etc/dovecot/passwd

Gör filen exekverbar
Kod:
sudo chmod +x /usr/sbin/mkdovecotpasswd


Skapa filen passwd enligt:
Kod:
sudo touch /etc/dovecot/passwd

Ändra rättigheter
Kod:
sudo chmod 640 /etc/dovecot/passwd


Vi skapar användare enligt modellen
Kod:
sudo adddovecotuser nisse@DinDomän1.se

och sedan ett tillhörande lösenord enligt
Kod:
sudo mkdovecotpasswd nisse@DinDomän1.se hemlis

Första gången en given domän kopplas ihop med en användare måste vi ändra ägarskap på domänen. (Bug?)
Kod:
sudo chown vmail:vmail /home/vmail/DinDomän1.se

Starta om Postfix resp. Dovecot
Kod:
sudo /etc/init.d/postfix restart
sudo /etc/init.d/dovecot restart


Starta alltid om Dovecot efter att en ny användare har lagts till!


28 nov 2008, 21:34
Profil

Blev medlem: 07 feb 2009, 00:30
Inlägg: 21
OS: Crunchbang
Svara med citat
Inlägg Re: HowTo - mailserver med virtuella domäner och användare
Här ska ni alla få lite krydda på steken.
Det kan ju vara smidigt om man kan lägga till användare samt virtuella domainer utan att behöva gå in på själva servern.

Jag har skapat ett sånt här script.
Scriptet fungerar aldelles utmärkt dock går det inte att ta bort domainer eller epost adresser. Jag jobbar på detta men så länge så funkar det här utmärkt.

Förutsättningar:
Du behöver, Apache och PHP5 för att kunna använda det här scriptet.

Steg 1

Gå till följande 2 filer och gör ändra så att "www-data" är ägare av dom samt att "www-data" kan skriva i filerna.
Kod:
/etc/dovecot/users
/etc/dovecot/passwd


Gå till följande 2 filer och gör ändra så att "www-data" är ägare av dom samt att "www-data" kan skriva i filerna.
Kod:
/etc/postfix/vmaps
/etc/postfix/vhosts


När det här är gjort så behöver vi såklart lägga in scriptet.

Lägg scriptet på din server (Obs!! Måste vara samma server som mail servern)

Och notera att det här är ett simpelt ihopslängt script som funkar bra men inget fancy.
Kod:
<?php

print("<center><a href=?page=newemail><b>Lägg till en ny Epost adress</b></a></center><br />");
print("<center><a href=?page=newvhost><b>Lägg till en ny Virtual host (a.k.a ny epost domain att hosta)</b></a></center>");

$page = $_GET['page'];

if ($page == 'newemail') {

   print("<form method=\"post\" action=\"?page=newemail\">");
   print("<b>Email user:</b><br /> <input type=\"text\" name=\"emailuser\"><br />");
   print("<b>Domain:</b><br /> <input type=\"text\" name=\"domain\"><br />");
   print("<b>Lösenord:</b><br /> <input type=\"password\" name=\"passwd\"><br />");
   print("<input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Lägg till Epost adress\">");
   print("</form>");
   
   $submit = $_POST['submit'];

   if (isset($submit)) {
      $users = '/etc/dovecot/users';
      $emailuser = $_POST['emailuser'];
      $domain = $_POST['domain'];
      $users_content = "".$emailuser."@".$domain."::5000:5000::/home/vmail/".$domain."/:/bin/false::\n";

      // Let's make sure the file exists and is writable first.
      if (is_writable($users)) {

         // In our example we're opening $users in append mode.
         // The file pointer is at the bottom of the file hence
         // that's where $users_content will go when we fwrite() it.
         if (!$handle = fopen($users, 'a')) {
             echo "Cannot open file ($users)";
             exit;
         }

         // Write $users_content to our opened file.
         if (fwrite($handle, $users_content) === FALSE) {
            echo "Cannot write to file ($users)";
            exit;
         }

         echo "Success, wrote ($users_content) to file ($users)";

         fclose($handle);

      } else {
         echo "The file $users is not writable";
      }
      
      $users = '/etc/dovecot/passwd';
      $emailuser = $_POST['emailuser'];
      $domain = $_POST['domain'];
      $passwd = $_POST['passwd'];
      $password = crypt($passwd);
      $users_content = "".$emailuser."@".$domain.":".$password."\n";

      // Let's make sure the file exists and is writable first.
      if (is_writable($users)) {

         // In our example we're opening $users in append mode.
         // The file pointer is at the bottom of the file hence
         // that's where $users_content will go when we fwrite() it.
         if (!$handle = fopen($users, 'a')) {
             echo "Cannot open file ($users)";
             exit;
         }

         // Write $users_content to our opened file.
         if (fwrite($handle, $users_content) === FALSE) {
            echo "Cannot write to file ($users)";
            exit;
         }

         echo "Success, wrote ($users_content) to file ($users)";

         fclose($handle);

      } else {
         echo "The file $users is not writable";
      }
      
      $vmaps = '/etc/postfix/vmaps';
      $emailuser = $_POST['emailuser'];
      $domain = $_POST['domain'];
      $vmaps_content = "".$emailuser."@".$domain." ".$domain."/".$emailuser."/\n";

      // Let's make sure the file exists and is writable first.
      if (is_writable($vmaps)) {

         // In our example we're opening $vmaps in append mode.
         // The file pointer is at the bottom of the file hence
         // that's where $vmaps_content will go when we fwrite() it.
         if (!$handle = fopen($vmaps, 'a')) {
             echo "Cannot open file ($vmaps)";
             exit;
         }

         // Write $vmaps_content to our opened file.
         if (fwrite($handle, $vmaps_content) === FALSE) {
            echo "Cannot write to file ($vmaps)";
            exit;
         }

         echo "Success, wrote ($vmaps_content) to file ($vmaps)";

         fclose($handle);

      } else {
         echo "The file $vmaps is not writable";
      }
   }
   
   $myFile = "/etc/dovecot/users";
   $fh = fopen($myFile, 'r');
   $theData = implode(', ', file($myFile));   
   
   $lines = file('/etc/dovecot/users');
   echo "<br><b>Users:</b><br><br>";
   // Loop through our array, show HTML source as HTML source; and line numbers too.

   foreach ($lines as $line_num => $line) {
      echo "<b>{$line_num}</b> : " . htmlspecialchars($line) . "<br />\n";
   }
   
   $myFile2 = "/etc/dovecot/passwd";
   $fh2 = fopen($myFile2, 'r');
   $theData2 = implode(', ', file($myFile2));   
   
   $lines2 = file('/etc/dovecot/passwd');
   echo "<br><b>Passwd:</b><br><br>";
   // Loop through our array, show HTML source as HTML source; and line numbers too.

   foreach ($lines2 as $line_num2 => $line2) {
      echo "<b>{$line_num2}</b> : " . htmlspecialchars($line2) . "<br />\n";
   }
   
   $myFile3 = "/etc/postfix/vmaps";
   $fh3 = fopen($myFile3, 'r');
   $theData3 = implode(', ', file($myFile3));   
   
   $lines3 = file('/etc/postfix/vmaps');
   echo "<br><b>Vmaps:</b><br><br>";
   // Loop through our array, show HTML source as HTML source; and line numbers too.

   foreach ($lines3 as $line_num3 => $line3) {
      echo "<b>{$line_num3}</b> : " . htmlspecialchars($line3) . "<br />\n";
   }
   
   $myFile4 = "/etc/postfix/vhosts";
   $fh4 = fopen($myFile4, 'r');
   $theData4 = implode(', ', file($myFile4));   
   
   $lines4 = file('/etc/postfix/vhosts');
   echo "<br><b>Vhosts:</b><br><br>";
   // Loop through our array, show HTML source as HTML source; and line numbers too.

   foreach ($lines4 as $line_num4 => $line4) {
      echo "<b>{$line_num4}</b> : " . htmlspecialchars($line4) . "<br />\n";
   }

} else
if ($page == 'newvhost') {

   print("<form method=\"post\" action=\"?page=newvhost\">");
   print("<b>Domain:</b><br /> <input type=\"text\" name=\"domain\"><br />");
   print("<input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Lägg virtuel host\">");
   print("</form>");
   
   $submit = $_POST['submit'];

   if (isset($submit)) {
      $vhosts = '/etc/postfix/vhosts';
      $domain = $_POST['domain'];
      $vhosts_content = "".$domain."\n";

      // Let's make sure the file exists and is writable first.
      if (is_writable($vhosts)) {

         // In our example we're opening $vhosts in append mode.
         // The file pointer is at the bottom of the file hence
         // that's where $vhosts_content will go when we fwrite() it.
         if (!$handle = fopen($vhosts, 'a')) {
             echo "Cannot open file ($vhosts)";
             exit;
         }

         // Write $vhosts_content to our opened file.
         if (fwrite($handle, $vhosts_content) === FALSE) {
            echo "Cannot write to file ($vhosts)";
            exit;
         }

         echo "Success, wrote ($vhosts_content) to file ($vhosts)";

         fclose($handle);

      } else {
         echo "The file $vhosts is not writable";
      }
   }
   
   $myFile = "/etc/dovecot/users";
   $fh = fopen($myFile, 'r');
   $theData = implode(', ', file($myFile));   
   
   $lines = file('/etc/dovecot/users');
   echo "<br><b>Users:</b><br><br>";
   // Loop through our array, show HTML source as HTML source; and line numbers too.

   foreach ($lines as $line_num => $line) {
      echo "<b>{$line_num}</b> : " . htmlspecialchars($line) . "<br />\n";
   }
   
   $myFile2 = "/etc/dovecot/passwd";
   $fh2 = fopen($myFile2, 'r');
   $theData2 = implode(', ', file($myFile2));   
   
   $lines2 = file('/etc/dovecot/passwd');
   echo "<br><b>Passwd:</b><br><br>";
   // Loop through our array, show HTML source as HTML source; and line numbers too.

   foreach ($lines2 as $line_num2 => $line2) {
      echo "<b>{$line_num2}</b> : " . htmlspecialchars($line2) . "<br />\n";
   }
   
   $myFile3 = "/etc/postfix/vmaps";
   $fh3 = fopen($myFile3, 'r');
   $theData3 = implode(', ', file($myFile3));   
   
   $lines3 = file('/etc/postfix/vmaps');
   echo "<br><b>Vmaps:</b><br><br>";
   // Loop through our array, show HTML source as HTML source; and line numbers too.

   foreach ($lines3 as $line_num3 => $line3) {
      echo "<b>{$line_num3}</b> : " . htmlspecialchars($line3) . "<br />\n";
   }
   
   $myFile4 = "/etc/postfix/vhosts";
   $fh4 = fopen($myFile4, 'r');
   $theData4 = implode(', ', file($myFile4));   
   
   $lines4 = file('/etc/postfix/vhosts');
   echo "<br><b>Vhosts:</b><br><br>";
   // Loop through our array, show HTML source as HTML source; and line numbers too.

   foreach ($lines4 as $line_num4 => $line4) {
      echo "<b>{$line_num4}</b> : " . htmlspecialchars($line4) . "<br />\n";
   }

}

if ($page == 'deletevhost') {
$del_line = $_GET['line'];
   function cutline($filename,$line_no=-1) {
      $strip_return=false;

      $data=file($filename);
      $pipe=fopen($filename,'w');
      $size=count($data);

      if($line_no==-1) $skip=$size-1;
      else $skip=$line_no-1;

      for($line=0;$line<$size;$line++)
      if($line!=$skip)
      fputs($pipe,$data[$line]);
      else
      $strip_return=true;

      return $strip_return;
   }
      
      cutline("/etc/postfix/vhosts", 1);
}
?>


10 feb 2009, 17:10
Profil

Blev medlem: 15 maj 2007, 02:12
Inlägg: 13
Ort: Märsta
Svara med citat
Inlägg Re: HowTo - mailserver med virtuella domäner och användare
Detta måste testas!
Tack för en utförlig howto. 8)


01 maj 2009, 03:32
Profil ICQ WWW
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd   [ 3 inlägg ] 

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
Main Engineer for phpBB3: Bertie at phpBB.com © 2000 - 2002, 2005 - 2007, the Group behind the Open Source code of phpBB.
Designed by STSoftware, modified by Katt, Konservburk & Peetra. Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2011