Ubuntu Sverige
https://ubuntu-se.org/phpBB3/

Forumregler och riktlinjer för moderering
https://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=211&t=10492
Sida 1 av 1

Författare:  Emil.s [ 31 maj 2007, 18:59 ]
Inläggsrubrik:  Forumregler och riktlinjer för moderering

Regler för Ubuntu-sveriges gemenskaps forum

Du besöker den officiella Svenska Ubuntu-gemenskapen ("det Svenska LoCot"; LoCo - Local Community).


1 kap. Allmänna regler

1 § Var trevlig mot andra medlemmar och besökare i vårt forum.

2 § Uppträd hövligt, visa respekt för andra medlemmar och deras åsikter.

3 § Tillämpa netikett.


2 kap. Särskilda regler

1 § Inlägg skall hålla sig till ämnet

a) Ett inläggs rubrik skall ange vad inlägget handlar om.

b) Gå ej utanför ämnet (off topic/OT). Om du vill diskutera något annat än det som avhandlas i tråden, starta då en ny tråd.

c) Skapa inte en ny tråd för ett redan existerande ämne. Forumet har en sökfunktion.

d) Korspostning är ej tillåten. (Det betyder att man inte får posta liknande trådar om samma problem i olika kategorier)

2 § Allmänt stötande innehåll är förbjudet

a) Välj inte medlemsnamn, avatar, eller signatur som kan uppfattas som stötande.

b) Använd inte könsord eller andra ord som kan skapa misstämning.

c) Inlägg får inte innehålla uppenbart och allmänt stötande innehåll.

3 § Personangrepp är ej tillåtna

a) Det är inte tillåtet att trakassera andra medlemmar eller att ta till personangrepp och smädelser. När samtal blir lite mer hetsiga så försök att hålla en vuxen ton.

b) Det är inte heller tillåtet att tillämpa hets mot folkgrupp eller anspela på kön, ras eller religion.

4 § Förtal och falsk ryktesspridning är förbjudet

a) Det är inte tillåtet att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att sprida uppgifter som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Om man är skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken, och man kan visa att uppgiften är sann eller att man hade skälig grund att anta att den var sann, skall man dock ej dömas till ansvar.

b) Det är inte tillåtet att smäda någon genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot vederbörande.

(Reglerna grundas på 5 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken.)

c) Att avsiktligen förvränga eller uppdikta information i syfte att vilseleda är förbjudet.

5 § Publicering av andras personuppgifter och konton är förbjuden

a) Det är inte tillåtet att publicera andra användares personuppgifter, kontouppgifter, adressuppgifter, telefonnummer, IP-adresser eller liknande.

b) Alla inlägg måste följa lagen om personuppgifter (PUL).

c) Personnamn och offentliga uppgifter om offentlig person, som kan styrkas med någon källhänvisning får publiceras. Dock inte privata adresser och telefonnummer, uppgifter om personernas privatliv, eller annnat, som kan uppfattas som kränkande eller som inkräktar på den personliga integriteten. Diskussioner runt personer ska föras sakligt och med respekt.

d) Privata Meddelanden som ställs till befattningshavare i deras egenskap av befattningshavare (ex. moderatorer/administratörer) får inte, utan PM-skrivarens medgivande, spridas utanför den krets som berörs av handläggningen av ärendet.

6 § Det är förbjudet att medvetet ge felaktiga svar, eller att lura någon till att köra ett "farligt" kommando

a) Självklart får man inte lura någon till att förstöra sin dator eller liknande. Skulle detta inträffa blir man omedelbart bannlyst på livstid.

7 § Reklam och annonsering är förbjuden

a) Den som postar kommersiell reklam (spam) i forumet blir avstängd utan varning. Det är inte tillåtet att använda LoCot för annonsering utan tillåtelse.

Undantag:

b) Det är tillåtet att ha en länk till sin egen webbplats eller blogg i sin signatur, även om den är kommersiell.

c) Det är tillåtet att nämna företag och bloggar i diskussioner så länge huvudsyftet inte är att marknadsföra dessa och det är relevant för diskussionen.

8 § Multipla konton per fysisk person är inte tillåtet

a) Det är inte tillåtet att ha fler konton än ett, per fysisk person. Önskas namnbyte eller inaktivering av ett konto skall en administratör kontaktas.

9 § Diskussioner välkomnas

a) Diskussioner inom ramen för forumreglerna välkomnas. Diskussioner kan t.ex. inte förklaras vara avslutade eller ske vid olämplig tidpunkt. Vill medlemmar diskutera ett ämne skall tillfälle till detta ges.

10 § Svensk lag gäller i forumet

a) Inlägg som bryter mot svensk lag kommer omedelbart att raderas. Detta inkluderar även inlägg med länkar till sidor som bryter mot svensk lag.

b) Råder det osäkerhet eller dispyt om lagtolkningen, förbehåller vi oss rätten att radera innehåll som vi tror kan strida mot lag eller förordning.

c) Anmälan av lagöverträdelser kan komma att göras.


3 kap. Åtgärder och påföljder

1 § Åtgärder

a) Inlägg som inte följer forumets regler kan komma att redigeras, flyttas, låsas eller raderas. Den som bryter mot reglerna riskerar att få tillsägelse eller varning.

b) Om upprepade överträdelser av forumreglerna inträffat i en tråd kan tråden låsas under kortare tid. Normalt skall denna tid, vid varje tillfälle, inte överstiga 24 timmar. (Tiden en tråd är låst kan ibland även bli något förlängd om en moderator/administratör inte är inloggad när tidsperioden löper ut.)

2 § Varning, avstängning

a) Time-out = Skriv/postningsbehörigheten i forumet tas ifrån medlemmen i högst 24 timmar. Time-out kan delges en medlem som trots tillsägelse uppträder på ett sådant sätt att denne riskerar att få en varning, bryter mot forumsreglerna, förorsakar misstämning eller vållar merarbete för moderatorerna.

Påföljder för varningar:

b) En varning: Skriv/postningsbehörigheten i forumet tas ifrån medlemmen i 48 timmar

c) Två varningar: Skriv/postningsbehörigheten i forumet tas ifrån medlemmen i 1 vecka

d) Får en medlem fler än 2 varningar så förblir medlemmen utan skriv/postningsbehörigheten på obestämd tid, dock minst 3 månader. Vill medlemmen få tillbaka sina skrivbehörigheter efter den tiden så måste en begäran om detta skickas till administrationen per e-post. Administrationen beslutar sedan i ärendet inom en vecka.

e) Varningar förfaller efter 6 månader. (Att en medlem fråntagits skriv/postningsbehörigheten under en period påverkar inte tidigare varningar. Varningar kvarstår alltid i sex månader.)

f) När en medlem blivit varnad/avstängd så meddelas det i kategorin Varningar och Bannlysningar.

g) Avstängning gäller både i Forumet och Portalen/bloggen.

3 § Oförutsedda situationer, överklagan

a) Vi reserverar oss även för att vidta åtgärder mot oförutsedda situationer som inte behandlas i reglerna.


kap 4. Övrigt

1 § Konton registrerade i syfte att trolla kommer att tas bort. Om befogat så kommer användaren bakom dem att få en varning.

2 § Vid tolkningen av forumreglerna fästs extra uppmärksamhet på att befattningshavare vid webbplatsen följer forumreglerna. Inlägg i supporttrådar bedöms strängare än inlägg i debattrådar, i synnerhet vad gäller "Off Topic".

Senast ändrad 2010-04-11 /Konservburk
[edit typon] 2010-06-23 /Peetra

Författare:  vulfgar [ 11 jul 2010, 11:24 ]
Inläggsrubrik:  Riktlinjer för moderering

Denna lathund innehåller anvisningar för moderering av forumet. Observera att detta är just anvisningar och inte tvingande regler, undantag kan vara nödvändiga.
Citat:
Utgångspunkten för moderering måste vara reglerna. Det är bra att ha lite hum om ungefär hur dom ser ut och dessutom en snabblänk för att kolla ordentligt.

Sunt förnuft är alltid bra. Dock kan det vara svårt att avgöra exakt vad det innebär och att sätta en exakt mätbar enhet för det. För att vara moderator behövs helt enkelt en viss fingertoppskänsla och social förmåga. Är du osäker så be om hjälp att bedöma.

Det är viktigt att tänka på att alla inte är lika duktiga på att skriva och att formulera sej. Det finns även en del skillnader pga dialekter osv. Om du är tveksam ifall en person är trevlig eller otrevlig är det bättre att fria än att fälla.

När du läser en stökig tråd eller kollar anmälda inlägg så är det viktigt att inte bara kolla det anmälda inlägget resp att ha förutfattade meningar beroende på vem som skrivit. Försök att läsa från en så neutral utgångspunkt som möjligt och gör bedömningen utifrån det.

En livlig diskussion är inte något ont, tvärtom kan den vara berikande. En diskussion med personangrepp eller allmänt otrevlig ton är ju däremot något som måste åtgärdas. Om det behövs så lås tråden en stund (enligt reglerna upp till 24 timmar), åtgärda det som behövs (plocka bort otrevligheter/OT, dela, ge time-out till stökiga personer osv). Lås upp tråden igen när du är klar.

Som moderator är det viktigt att du själv håller en trevlig ton i forumet. Även om du har med uppenbara bråkstakar att göra så måste du bemöta dessa på ett sakligt och sansat sätt. Det är betydligt bättre att åtgärda en person som är otrevlig med dom medel vi har, genom någon eller några av följande åtgärder:
- skriva PM att personen måste sansa sej
- moderera bort inlägget
- time-out
- varning

När det gäller varning så ska du inte utfärda en sådan direkt utan i samråd med övriga moderatorer. Skapa en omröstningstråd för detta i Omröstningar om utdelning av varningar och bifoga länkar till inlägg och annan information som är relevant i ärdendet för intern diskussion. Omröstning sker då under 5 dagar och om fler än hälften av moderatorerna stöder varningen så kan den utfärdas även om någon/några är emot. (Omröstningen kan avbrytas tidigare om majoritet åt ena eller andra hållet uppnåtts). Om det är få som röstat/svarat så kan du ändå utfärda varningen om konsensus uppnåtts. Konsensus anses ha uppnåtts om minst 1/3 av moderatorkåren har svarat och stöder att varning utdelas och att ingen motsätter sig den.
När majoritet/konsensus uppnåtts så utfärda varningen, stäng av medlemmen den tid som gäller och meddela i kategorin Varningar och avstängningar. . Skriv endast in nicket i trådrubriken och åtgärden först i själva inlägget.

Även när du ger en påföljd är det viktigt att meddela personen ifråga på ett så sakligt sätt som möjligt och vid grövre åtgärder hänvisa till vilken regel som personen brutit mot. Att hänvisa till regel är fö alltid bra.

Min erfarenhet är att även personer som ådragit sej kraftfulla modereringsåtgärder accepterar detta om den som utdelar åtgärden ger ordentlig motivering och bemöter den som fått sanktionen på ett respektfullt sätt. Tyvärr gäller inte detta alla, men i längden bemöts man ändå själv med mer respekt på det viset.

Som moderator är det bra att vara extra försiktig hur du själv uppträder i diskussioner. Det är lätt att dras med i ett hetsigt tempo, men då får du lämna datorn en stund och återkomma när sinnet är lugnare.

Om möjligt bör du som moderator inte moderera en tråd där du själv är väldigt aktiv, men det är bättre att moderera den själv än att den innehåller en massa otrevligheter. Dom problem som kan uppstå om man modererar själv står nästan alltid i proportion till vilken ton man själv använt i tråden. Om du hållt en sansad ton brukar det sällan bli diskussion om detta.

När du flyttar en tråd mellan helt öppna kategorierna räcker det ofta att meddela i tråden varför den flyttats. Om du flyttar en tråd till en stängd avdelning, tex Debatt eller Serverdrift så ska du göra ett inlägg i ursprungskategorin med länk till den flyttade tråden och dessutom kortfattad instruktion (eller länk till sådan) hur man blir medlem i aktuell grupp så att man kan läsa den kategorin. Undantag är när du flyttar ett inlägg till Bortmodererade inlägg. Det är dock ofta bra att meddela att du modererat bort inlägg och varför du gjort det.
Undvik uttryck som "OT" och liknande, utan skriv istället "utanför ämnet" osv i klartext så att även ovana forumsbesökare förstår vad som avses.

När du bearbetar anmälda inlägg, så meddela anmälaren vilken åtgärd du vidtagit. Även om du inte anser att anmälan behöver åtgärdas så meddela anmälaren detta, helst med en motivering, så att denna vet att anmälan har behandlats.

När du flyttar inlägg till bortmodererade inlägg så skall du alltid skriva en motivering varför inlägget tagits bort, hänvisa gärna till vilken regel som du åsyftar.

Ändra inte innehåll, eller radera text eller bilder i något inlägg. Om inlägget innehåller något som är olämpligt så ska hela inlägget istället modereras bort. Någon gång kan det vara nödvändigt att ta bort/ändra någon länk till illasinnade webbsidor, farliga kodexempel osv, men det ska vara i rena undantagsfall.
Givetvis får man göra ändringar för att hjälpa till såsom att fixa trasiga länkar, citattaggar, kodtaggar, fixa en rubrik och markera inlägg som lösta. Upplysningsinfo och rubrikändring vid tråddelning är givetvis också tillåtet. I vissa fall är det bra om den som skrivit inlägget kontaktas först, men annars kan det i sådana fall räcka med att man meddelar genom att ange skälen till ändringen i inlägget.

Beteckningen troll på vissa medlemmar dyker upp med jämna mellanrum
Det är viktigt att vara försiktig innan man kallar någon för troll, uttrycket har missbrukats en del. Kontrollera noga att du inte bara är irriterad pga av att personen ifråga har en annan åsikt än vad du har själv. Ofta är det bra att kontrollera med någon mer innan man åtgärdar ett misstänkt troll.

Det viktigaste av allt när det gäller misstänkta troll är att undvika att diskutera med dessa, att "mata trollen". Troll utan näring, i form av mothugg, dör snabbt. Det är bra att tänka på att vi alla kan uppträda som troll när vi blir alltför upphetsade i en diskussion och ältar samma argument om och om igen.
Om man måste svara ett misstänkt troll, så gör det bara EN gång men på ett sakligt sätt. Om exakt samma fråga återkommer så strunta i att svara, då är det läge för att moderera bort inlägget. Om det inte är fråga om trollning så kan däremot personen återkomma med följdfrågor som givetvis bör besvaras. Dock bör man hålla koll på om samma person frågat och fått svar på exakt samma saker tidigare, det finns ju luriga troll. Vid minsta tveksamhet är det bäst att ligga lågt, att avstå från att svara.

Alla gör vi fel ibland, inget konstigt med det. Det är bara att be om ursäkt och rätta till felet. Ju snabbare man gör detta och ju mindre man urskuldrar sej och trixar, ju snabbare och lättare är det hela överstökat.

Författare:  vulfgar [ 12 sep 2010, 17:54 ]
Inläggsrubrik:  Moderering av forumets olika delar

Hur hårt olika delar av forumet modereras:

Citat:
När det gäller supportdelen av forumet så bör det vara en strikt inställning både vad gäller att hålla sej till ämnet och när det gäller tonfall. Diskussion som kan hjälpa till att hitta en lösning är helt ok, men annars bör det vara en väldigt restriktiv inställning.

När det gäller Ubuntu Sverige med underkategorier så bör diskussioner tillåtas så långt som möjligt. Man bör vara restriktiv när det gäller att hålla sej till ämnet och även när det gäller "samtalston". I vissa fall kan en delning av tråd vara bättre än att moderera bort inlägg.
Beroende på ämne kan en diskussion flyttas till Debatt för att ge ett friare diskussionklimat, men då skall ett inlägg skapas i ursprungstavlan med länk till tråden och instruktion om hur man blir medlem i gruppen Debatt (eller länk till sådan instruktion).

När det gäller Café så bör man vara betydligt mindre strikt när det gäller att hålla sej till ämnet men vid mycket OT kan det vara läge att dela trådar. Samtalstonen ska fortfarande vara god.

I Debatt får man gärna sväva ut en del när det gäller ämnet. Reglerna när det gäller netikett och uppförande gäller även här även om kan tänka sej lite mer "raka rör".

Länk till info om alternativ till total avstängning viewtopic.php?f=38&t=52972

Författare:  vulfgar [ 24 nov 2010, 17:54 ]
Inläggsrubrik:  Länkar till översättn av CoC

Länk till svensk översättning av ubuntus uppförandekod (CoC):
http://ubuntu-se.org/drupal/CoC

Länk till svensk översättning av ubuntus uppförandekod för ledare (LCoC):
http://ubuntu-se.org/drupal/LCoC

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/