Ubuntu Sverige
https://ubuntu-se.org/phpBB3/

Program som stöder WebP
https://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=222&t=58765
Sida 1 av 2

Författare:  JoWa [ 19 mar 2014, 13:07 ]
Inläggsrubrik:  Program som stöder WebP

WebP (Wikipedia) är ett bildformat utvecklat av Google, och baserat på stillbildskodningen i VP8. WebP är tänkt att vara ett effektivare alternativ till både JPEG och (i sitt förlustfria läge) PNG. Det stöder transparens (alfakanal), färgprofiler (ICC), metadata (Exif), animering. Det kan således ersätta även GIF (som är begränsat till 256 färger) för animeringar.

Chromium Blog:
Lossless and Transparency Encoding in WebP
Lossless and Transparency Modes in WebP
Using WebP to Improve Speed

WebP lanserades 2010, och stöds alltjämt av väldigt få program. För vissa program finns tillägg för import och export av WebP. Chromium stöder WebP sedan länge, och Opera sedan version 11.10 (april 2011). Mozilla diskuterar ännu stöd för WebP i Firefox, se Bug 856375 - Implement WebP image support, take 2.

Ubuntu har sedan några utgåvor WebP Image Library (libwebp).

Det vimlar inte direkt av program att skapa WebP med. Nästa version av Gimp (2.10) kommer att stödja WebP.

Ett program som sedan en tid stöder WebP är XnViewMP (Multi Platform). Version 0.64 använder libwebp 0.3.1, och den kommande versionen 0.65 kommer att använda libwebp 0.4.0. Installeras med .deb-filer (32- och 64-bit). För den som endast behöver ett konverteringsprogram, finns en mer avskalad variant kallad XnConvert.

Författare:  gruble [ 20 mar 2014, 00:13 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

Jag använder cwebp som är ett terminal program och fungerar likt ffmpeg i väntan på Gimp.

Författare:  JoWa [ 20 mar 2014, 07:34 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

Versionshistorik för libwebp:
Gömt innehåll: Visa!
- 12/19/13: version 0.4.0
* improved gif2webp tool
* numerous fixes, compression improvement and speed-up
* dither option added to decoder (dwebp -dither 50 ...)
* improved multi-threaded modes (-mt option)
* improved filtering strength determination
* New function: WebPMuxGetCanvasSize
* BMP and TIFF format output added to 'dwebp'
* Significant memory reduction for decoding lossy images with alpha.
* Intertwined decoding of RGB and alpha for a shorter
time-to-first-decoded-pixel.
* WebPIterator has a new member 'has_alpha' denoting whether the frame
contains transparency.
* Container spec amended with new 'blending method' for animation.

- 6/13/13: version 0.3.1
This is a binary compatible release.
* Add incremental decoding support for images containing ALPH and ICCP chunks.
* Python bindings via swig for the simple encode/decode interfaces similar to
Java.

- 3/20/13: version 0.3.0
This is a binary compatible release.
* WebPINewRGB/WebPINewYUVA accept being passed a NULL output buffer
and will perform auto-allocation.
* default filter option is now '-strong -f 60'
* encoding speed-up for lossy methods 3 to 6
* alpha encoding can be done in parallel to lossy using 'cwebp -mt ...'
* color profile, metadata (XMP/EXIF) and animation support finalized in the
container.
* various NEON assembly additions
Tool updates / additions:
* gif2webp added
* vwebp given color profile & animation support
* cwebp can preserve color profile / metadata with '-metadata'

- 10/30/12: version 0.2.1
* Various security related fixes
* cwebp.exe: fix import errors on Windows XP
* enable DLL builds for mingw targets

- 8/3/12: version 0.2.0
* Add support for ARGB -> YUVA conversion for lossless decoder
New functions: WebPINewYUVA, WebPIDecGetYUVA
* Add stats for lossless and alpha encoding
* Security related hardening: allocation and size checks
* Add PAM output support to dwebp

- 7/19/12: version 0.1.99
* This is a pre-release of 0.2.0, not an rc to allow for further
incompatible changes based on user feedback.
* Alpha channel encode/decode support.
* Lossless encoder/decoder.
* Add TIFF input support to cwebp.
Incompatible changes:
* The encode ABI has been modified to support alpha encoding.
* Deprecated function WebPINew() has been removed.
* Decode function signatures have changed to consistently use size_t over
int/uint32_t.
* decode_vp8.h is no longer installed system-wide.
* cwebp will encode the alpha channel if present.

- 9/19/11: version 0.1.3
* Advanced decoding APIs.
* On-the-fly cropping and rescaling of images.
* SSE2 instructions for decoding performance optimizations on x86 based platforms.
* Support Multi-threaded decoding.
* 40% improvement in Decoding performance.
* Add support for RGB565, RGBA4444 & ARGB image colorspace.
* Better handling of large picture encoding.

- 3/25/11: version 0.1.2
* Incremental decoding: picture can be decoded byte-by-byte if needs be.
* lot of bug-fixes, consolidation and stabilization

- 2/23/11: initial release of version 0.1, with the new encoder
- 9/30/10: initial release version with only the lightweight decoder

Författare:  JoWa [ 21 mar 2014, 19:57 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

Chromium Blog: WebP improves while rolling out across Google

Animerad WebP: https://www.gstatic.com/webp/animated/1.webp

Författare:  JoWa [ 24 mar 2014, 07:05 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

FFmpeg 2.2 stöder WebP-kodning via libwebp.

Författare:  JoWa [ 15 maj 2014, 08:07 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

XnViewMP (0.66 och) 0.67 har släppts.

Denna programversion använder libwebp 0.4.0, och fixar en bugg med kvalitet 98.

Alla förändringar i 0.66/0.67: https://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?f=82&t=29965

Författare:  JoWa [ 16 maj 2014, 13:57 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

XnViewMP 0.68 har släppts: https://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?f=82&t=29992

Författare:  JoWa [ 09 okt 2014, 13:20 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

XnViewMP 0.69, med utökade inställningar för WebP, har släppts: https://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?f=82&t=30761

Författare:  JoWa [ 03 dec 2014, 11:04 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

XnViewMP 0.70, med förlustfri WebP: https://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?f=82&t=31020

Det framgår inte vilken version av libwebp som ingår XnViewMP 0.70, så jag gissar att den inte har uppdaterats till 0.4.2.

Storleksjämförelse, PNG ~ förlustfri WebP:
PNG: 6,92 MiB (7 257 584)
WebP: 4,62 MiB (4 843 814)

Författare:  JoWa [ 05 dec 2014, 13:47 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

XnViewMP 0.71 har släppts, med två buggfixar.

https://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?f=82&t=31035

Författare:  JoWa [ 07 dec 2014, 15:21 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

FFmpeg 2.5 stöder avkodning av animerad WebP.
https://git.videolan.org/?p=ffmpeg.git; ... elease/2.5

Författare:  JoWa [ 19 dec 2014, 13:04 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

XnViewMP 0.72 har släppts.

https://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?f=82&t=31108

Författare:  JoWa [ 17 mar 2015, 14:52 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

libwebp har uppdaterats till 0.4.3.

libwebp-0.4.3
- 3/3/15: version 0.4.3
This is a binary compatible release.
* Android / gcc / iOS / MSVS build fixes and improvements
* lossless decode fix (issue #239 -- since 0.4.0)
* documentation / vwebp updates for animation
* multi-threading fix (issue #234)

https://git.chromium.org/gitweb/?p=webm ... 465717ecc9

Författare:  JoWa [ 04 feb 2016, 19:16 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

XnView MP 0.78 har släppts, med libwebp 0.4.4.

Senaste libwebp är dock 0.5.0.

Författare:  JoWa [ 13 jul 2016, 07:11 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

libwebp 0.5.1: https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/+/v0.5.1

Författare:  JoWa [ 10 aug 2016, 14:30 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

Stöd för WebP i Gimp har kommit ett steg närmare: Add webp file format support to gimp master

Författare:  JoWa [ 13 aug 2016, 09:51 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

2.9.6 blir den första versionen av Gimp med stöd för WebP: https://plus.google.com/u/0/+gimp/posts/R2kA4STMQNa

2.9.x är ej stabila versioner som skall leda fram till den stabila serien 2.10.x.

Författare:  JoWa [ 15 aug 2016, 16:42 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

Det ser ut som Firefox äntligen kan komma att få (experimentellt) stöd för WebP: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1294490 :)

Författare:  JoWa [ 15 sep 2016, 07:02 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

XnView MP 0.82 har libwebp 0.5.1.

Författare:  JoWa [ 21 dec 2016, 15:43 ]
Inläggsrubrik:  Re: Program som stöder WebP

A Very WebP New Year from Cloudflare

libwebp 0.5.2: https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/+/v0.5.2

Sida 1 av 2 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/