Visa obesvarade inlägg | Visa aktiva trådar Aktuellt datum och tid: 07 mar 2021, 19:02Svara på tråd  [ 9 inlägg ] 
 Regelförslag layout 

Vilken layout för reglerna är tydligast?
Omröstningen slutade 21 maj 2009, 05:55
A 61%  61%  [ 31 ]
B 39%  39%  [ 20 ]
Antal röster : 51

 Regelförslag layout 
Författare Meddelande
ung forumnörd
Användarvisningsbild

Blev medlem: 01 okt 2006, 21:31
Inlägg: 12893
Ort: Bohuslän
OS: Ubuntu
Utgåva: 20.10 Groovy Gorilla
Svara med citat
Inlägg Regelförslag layout
OBS!!! Textinnehållet i dessa rutor kan för tillfället skilja sej något åt, men i denna tråd är det endast layouten som vi röstar om. Innehållet röstar vi om i andra trådar. OBS!!!

layout A
Citat:
Regler för Ubuntu-sveriges gemenskaps (LoCo) Forum

1 kap. Allmänna regler


1 § Det forum du är medlem i/besökare på är den officiella Svenska Ubuntu-gemenskapens (LoCo:s) diskussionsforum. Dessa regler sytar till att ge alla besökare av webbplatsen en så bra upplevelse som möjligt. Var därför trevlig mot andra medlemmar och besökare i vårt forum. Behandla din omgivning på samma sätt som du själv vill bli behandlad. Uppträd hövligt, visa respekt för andra medlemmar och deras åsikter.
2 § Ett inläggs rubrik skall ange vad inlägget handlar om.
3 § Gå ej utanför ämnet (off topic/OT). Om du vill diskutera något annat än det som avhandlas i tråden, starta då en ny tråd.
4 § Skapa inte en ny tråd för ett redan existerande ämne. Forumet har en sökfunktion.
5 § Korspostning är ej tillåten. (Dvs man får inte posta liknande trådar om samma problem i olika kategorier)
6 § Välj inte medlemsnamn, avatar, eller signatur som kan uppfattas som stötande.
7 § Använd inte könsord eller andra ord som kan skapa misstämning.
8 § Uttala inte åsikter som kan uppfattas som stötande.
9 § Diskussioner inom ramen för forumreglerna välkomnas. Diskussioner kan t.ex. inte förklaras vara avslutade eller ske vid olämplig tidpunkt. Vill medlemmar diskutera ett ämne skall tillfälle till detta ges.

2 kap. Särskilda regler


1 § Personangrepp är ej tillåtna
Det är inte tillåtet att trakassera andra medlemmar eller att ta till personangrepp och smädelser. När samtal blir lite mer hetsiga så försök att hålla en vuxen ton.
Det är inte heller tillåtet att tillämpa hets mot folkgrupp eller anspela på kön, ras eller religion.

2 § Förtal och falsk ryktesspridning är förbjudet

a) Det är inte tillåtet att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att sprida uppgifter som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Om man är skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken, och man kan visa att uppgiften är sann eller att man hade skälig grund att anta att den var sann, skall man dock ej dömas till ansvar.

b) Det är inte tillåtet att smäda någon genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot vederbörande.

(Reglerna grundas på 5 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken.)

c) Att avsiktligen förvränga eller uppdikta uppgifter i syfte att vilseleda är förbjudet.


3 § Publicering av andras personuppgifter och konton är förbjuden
a) Det är inte tillåtet att publicera andra användares personuppgifter, kontouppgifter, adressuppgifter, telefonnummer, IP-adresser eller liknande.
Alla inlägg måste följa lagen om personuppgifter (PUL).

b) Personnamn och offentliga uppgifter om offentlig person, som kan styrkas med någon källhänvisning får publiceras. Dock inte privata adresser och telefonnummer, uppgifter om personernas privatliv, eller annnat, som kan uppfattas som kränkande eller som inkräktar på den personliga integriteten. Diskussioner runt personer ska föras sakligt och med respekt.

c) Privata Meddelanden som ställs till befattningshavare i deras egenskap av befattningshavare (ex. moderatorer/administratörer eller medlemmar av förtroenderådet) får inte, utan PM-skrivarens medgivande, spridas utanför den krets som berörs av handläggningen av ärendet.


4 § Det är förbjudet att medvetet ge felaktiga svar, eller att lura någon till att köra ett "farligt" kommando

a) Självklart får man inte lura någon till att förstöra sin dator eller liknande. Skulle detta inträffa blir man omedelbart bannlyst på livstid.


5 § Reklam och annonsering är förbjuden

a) Den som postar kommersiell reklam (spam) i forumet blir avstängd utan varning. Det är inte tillåtet att använda LoCot för annonsering utan tillåtelse.

Undantag:
b) Det är tillåtet att ha en länk till sin egen webbplats eller blogg i sin signatur, även om den är kommersiell.
c) Det är tillåtet att nämna företag och bloggar i diskussioner så länge huvudsyftet inte är att marknadsföra dessa och det är relevant för diskussionen.


6 § Multipla konton per fysisk person är inte tillåtet

a) Det är inte tillåtet att ha fler konton än ett, per fysisk person. Önskas namnbyte eller inaktivering av ett konto skall en administratör kontaktas.


7 § Svensk lag gäller i forumet


a) Inlägg som bryter mot svensk lag kommer omedelbart att raderas. Detta inkluderar även inlägg med länkar till sidor som bryter mot svensk lag.

b) Råder det osäkerhet eller dispyt om lagtolkningen, förbehåller vi oss rätten att radera innehåll som vi tror kan strida mot lag eller förordning.

c) Anmälan av lagöverträdelser kan komma att göras.

3 kap. Åtgärder och påföljder

1 § Allmänna moderationsåtgärder

a) Inlägg som inte följer forumets regler kan komma att redigeras, flyttas, låsas eller raderas.
b) Den som bryter mot reglerna riskerar att få tillsägelse eller varning.

c) Om upprepade överträdelser av forumreglerna inträffat i en tråd kan tråden låsas under kortare tid. Normalt skall denna tid, vid varje tillfälle, inte överstiga 24 timmar. (Tiden en tråd är låst kan ibland även bli något förlängd om en moderator/administratör inte är inloggad när tidsperioden löper ut.)

d) Moderatorer/administratörer har även rätt att tillfälligt ge "time-outs". Time-out innebär att skriv/posträttigheten i forumet tas ifrån medlemmen i högst 24 timmar. Time-out kan delges en medlem som trots tillsägelse uppträder på ett sådant sätt att denne riskerar att få en varning, bryter mot forumsreglerna, förorsakar misstämning eller vållar merarbete för moderatorerna.


2 § Varning, avstängning

Påföljder för varningar:
a) En varning: Skriv/posträttigheten i forumet tas ifrån medlemmen i 48 timmar.
b) Två varningar: Skriv/posträttigheten i forumet tas ifrån medlemmen i 1 vecka.
c) Får en medlem fler än 2 varningar, så förblir medlemmen utan skriv/posträttigheten till dess att endast 2 varningar återstår, dock minst 3 månader.

d) Varningar förfaller efter 6 månader. (Att en medlem fråntagits skriv/posträttigheten under en period påverkar inte tidigare varningar. Varningar kvarstår alltid i sex månader.)

e) När en medlem blivit varnad/avstängd så meddelas det i tavlan "Varningar och Bannlysningar".

f) Avstängning gäller både i Forumet och Portalen/bloggen.


3 § Oförutsedda situationer, överklagan

a) Vi reserverar oss även för att vidta åtgärder mot oförutsedda situationer som inte behandlas i reglerna.

b) Åtgärder som vidtagits av moderatorer/administratörer kan överklagas till förtroenderådet.


4 kap Övrigt


§ 1 Konton registrerade i syfte att "trolla" kommer att tas bort. Om befogat så kommer användaren bakom dem att få en varning.

§ 2Vid tolkningen av forumreglerna fästs extra uppmärksamhet på att befattningshavare vid webbplatsen följer forumreglerna.

§ 4 Allt du skriver licensieras automatiskt under licensen "Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5", som i korta drag innebär att andra kan använda dina texter, men att den som kopierar texten måste ge andra samma friheter (även rörande ändringar), samt berätta att det var du som ursprungligen skapade texten. Även dessa regler omfattas av samma licens.

§ 5 Vi reserverar oss för eventuella regeländringar. Det är besökarens ansvar att hålla sig uppdaterad om eventuella regeländringar. Dessa meddelas i tavlan "Forumadministrationen informerar".


layout B

Citat:
Regler för Ubuntu-sveriges gemenskaps forum

Du besöker den officiella Svenska Ubuntu-gemenskapen ("det Svenska LoCot"; LoCo - Local Community).


A. Allmänna regler


Var trevlig mot andra medlemmar och besökare i vårt forum.

Behandla din omgivning på samma sätt som du själv vill bli behandlad.

Uppträd hövligt, visa respekt för andra medlemmar och deras åsikter.

Tillämpa netikett.


B. Särskilda regler

B1. Inlägg skall hålla sig till ämnet

Ett inläggs rubrik skall ange vad inlägget handlar om.
Gå ej utanför ämnet (off topic/OT). Om du vill diskutera något annat än det som avhandlas i tråden, starta då en ny tråd.
Skapa inte en ny tråd för ett redan existerande ämne. Forumet har en sökfunktion.
Korspostning är ej tillåten. (Det betyder att man inte får posta liknande trådar om samma problem i olika kategorier)


B2. Allmänt stötande innehåll är förbjudet


Välj inte medlemsnamn, avatar, eller signatur som kan uppfattas som stötande.
Använd inte könsord eller andra ord som kan skapa misstämning.
Inlägg får inte innehålla uppenbart och allmänt stötande innehåll.


B3. Personangrepp är ej tillåtna


Det är inte tillåtet att trakassera andra medlemmar eller att ta till personangrepp och smädelser. När samtal blir lite mer hetsiga så försök att hålla en vuxen ton.

Det är inte heller tillåtet att tillämpa hets mot folkgrupp eller anspela på kön, ras eller religion.


B4. Förtal och falsk ryktesspridning är förbjudet


Det är inte tillåtet att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att sprida uppgifter som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Om man är skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgift i saken, och man kan visa att uppgiften är sann eller att man hade skälig grund att anta att den var sann, skall man dock ej dömas till ansvar.

Det är inte tillåtet att smäda någon genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot vederbörande.

(Reglerna grundas på 5 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken.)

Att avsiktligen förvränga eller uppdikta information i syfte att vilseleda är förbjudet.


B5. Publicering av andras personuppgifter och konton är förbjuden

Det är inte tillåtet att publicera andra användares personuppgifter, kontouppgifter, adressuppgifter, telefonnummer, IP-adresser eller liknande.

Alla inlägg måste följa lagen om personuppgifter (PUL).

Personnamn och offentliga uppgifter om offentlig person, som kan styrkas med någon källhänvisning får publiceras. Dock inte privata adresser och telefonnummer, uppgifter om personernas privatliv, eller annnat, som kan uppfattas som kränkande eller som inkräktar på den personliga integriteten. Diskussioner runt personer ska föras sakligt och med respekt.

Privata Meddelanden som ställs till befattningshavare i deras egenskap av befattningshavare (ex. moderatorer/administratörer eller medlemmar av förtroenderådet) får inte, utan PM-skrivarens medgivande, spridas utanför den krets som berörs av handläggningen av ärendet.


B6. Det är förbjudet att medvetet ge felaktiga svar, eller att lura någon till att köra ett "farligt" kommando

Självklart får man inte lura någon till att förstöra sin dator eller liknande. Skulle detta inträffa blir man omedelbart bannlyst på livstid.


B7. Reklam och annonsering är förbjuden


Den som postar kommersiell reklam (spam) i forumet blir avstängd utan varning. Det är inte tillåtet att använda LoCot för annonsering utan tillåtelse.

Undantag:
Det är tillåtet att ha en länk till sin egen webbplats eller blogg i sin signatur, även om den är kommersiell.
Det är tillåtet att nämna företag och bloggar i diskussioner så länge huvudsyftet inte är att marknadsföra dessa och det är relevant för diskussionen.


B8. Multipla konton per fysisk person är inte tillåtet


Det är inte tillåtet att ha fler konton än ett, per fysisk person. Önskas namnbyte eller inaktivering av ett konto skall en administratör kontaktas.


B9. Diskussioner välkomnas


Diskussioner inom ramen för forumreglerna välkomnas. Diskussioner kan t.ex. inte förklaras vara avslutade eller ske vid olämplig tidpunkt. Vill medlemmar diskutera ett ämne skall tillfälle till detta ges.


B10. Svensk lag gäller i forumet


Inlägg som bryter mot svensk lag kommer omedelbart att raderas. Detta inkluderar även inlägg med länkar till sidor som bryter mot svensk lag.

Råder det osäkerhet eller dispyt om lagtolkningen, förbehåller vi oss rätten att radera innehåll som vi tror kan strida mot lag eller förordning.

Anmälan av lagöverträdelser kan komma att göras.


C. Åtgärder och påföljder

C1. Åtgärder


Inlägg som inte följer forumets regler kan komma att redigeras, flyttas, låsas eller raderas. Den som bryter mot reglerna riskerar att få tillsägelse eller varning.

Om upprepade överträdelser av forumreglerna inträffat i en tråd kan tråden låsas under kortare tid. Normalt skall denna tid, vid varje tillfälle, inte överstiga 24 timmar. (Tiden en tråd är låst kan ibland även bli något förlängd om en moderator/administratör inte är inloggad när tidsperioden löper ut.)

Moderatorer/administratörer har även rätt att tillfälligt ge “time-outs”. Time-out innebär att skriv/posträttigheten i forumet tas ifrån medlemmen i högst 24 timmar. Time-out kan delges en medlem som trots tillsägelse uppträder på ett sådant sätt att denne riskerar att få en varning, bryter mot forumsreglerna, förorsakar misstämning eller vållar merarbete för moderatorerna.


C2. Varning, avstängning


Påföljder för varningar:
En varning: Skriv/posträttigheten i forumet tas ifrån medlemmen i 48 timmar.
Två varningar: Skriv/posträttigheten i forumet tas ifrån medlemmen i 1 vecka.
Får en medlem fler än 2 varningar, så förblir medlemmen utan skriv/posträttigheten till dess att endast 2 varningar återstår, dock minst 3 månader.

Varningar förfaller efter 6 månader. (Att en medlem fråntagits skriv/posträttigheten under en period påverkar inte tidigare varningar. Varningar kvarstår alltid i sex månader.)

När en medlem blivit varnad/avstängd så meddelas det i tavlan “Varningar och Bannlysningar”.

Avstängning gäller både i Forumet och Portalen/bloggen.


C3. Oförutsedda situationer, överklagan


Vi reserverar oss även för att vidta åtgärder mot oförutsedda situationer som inte behandlas i reglerna.

Åtgärder som vidtagits av moderatorer/administratörer kan överklagas till förtroenderådet.


D. Övrigt


Konton registrerade i syfte att “trolla” kommer att tas bort. Om befogat så kommer användaren bakom dem att få en varning.

Vid tolkningen av forumreglerna fästs extra uppmärksamhet på att befattningshavare vid webbplatsen följer forumreglerna. Inlägg i supporttrådar bedöms strängare än inlägg i debattrådar, i synnerhet vad gäller "Off Topic".

Allt du skriver licensieras automatiskt under licensen "Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5", som i korta drag innebär att andra kan använda dina texter, men att den som kopierar texten måste ge andra samma friheter (även rörande ändringar), samt berätta att det var du som ursprungligen skapade texten. Även dessa regler omfattas av samma licens.

Vi reserverar oss för eventuella regeländringar. Det är besökarens ansvar att hålla sig uppdaterad om eventuella regeländringar. Dessa meddelas i tavlan "Forumadministrationen informerar".


ändringsförslagen har diskuterats i denna tråden viewtopic.php?f=60&t=33505

_________________
På internet vet ingen att du är en hund. ..... ~~~ ..... I'm a bitch! 8)


07 maj 2009, 05:55
Profil

Blev medlem: 28 apr 2009, 20:47
Inlägg: 2550
Ort: Lund
OS: Arch Linux
Svara med citat
Inlägg Re: Regelförslag layout
Jag tycker att alternativ B ser betydligt trevligare ut medans alt. A ser väldigt formellt och trist ut imho


07 maj 2009, 17:30
Profil

Blev medlem: 27 dec 2006, 16:28
Inlägg: 2259
OS: Kubuntu
Utgåva: 20.04 Focal Fossa LTS
Svara med citat
Inlägg Re: Regelförslag layout
A tydlig, B trevlig.


07 maj 2009, 17:35
Profil

Blev medlem: 19 jan 2008, 12:52
Inlägg: 4164
OS: Debian
Svara med citat
Inlägg Re: Regelförslag layout
Jag tycker A är enklare inför framtiden att modifiera om så skulle behövas. Därför A.

Jag har aldrig sett en regel/lagbok som är rolig/trevlig att läsa i alla fall.. ;D

_________________
https://www.gnu.org/


Senast redigerad av Harlekin33 07 maj 2009, 18:06, redigerad totalt 1 gång.07 maj 2009, 17:39
Profil

Blev medlem: 18 nov 2007, 18:39
Inlägg: 610
Ort: Stockholm, Sverige
OS: Ubuntu
Svara med citat
Inlägg Re: Regelförslag layout
Jag tycker att A är tydligare.


07 maj 2009, 18:03
Profil

Blev medlem: 14 jan 2007, 18:31
Inlägg: 6191
Ort: Stockholm
OS: Ubuntu
Utgåva: 21.04 Hirsute Hippo
Svara med citat
Inlägg Re: Regelförslag layout
A är iofs tydlig och bra, men jag tycker att den är alldeles för inspirerad av Sveriges rikes lag.


07 maj 2009, 18:36
Profil

Blev medlem: 15 dec 2007, 02:20
Inlägg: 1269
OS: Xubuntu
Svara med citat
Inlägg Re: Regelförslag layout
A är kompaktare och har finare indexering vilket gör gör det lättare att få överblick och hitta. Så jag röstade A för layouten.

Men jag tycker nummreringen i B är mer praktisk. Bokstav+siffra i stället för Siffra+paragraftecken+siffra (eller vad det blir). (Mer praktisk för att jag har mappat om § till $ på mitt tangentbord :) )


07 maj 2009, 18:41
Profil

Blev medlem: 24 okt 2008, 12:44
Inlägg: 65
Ort: Östersund
OS: Ubuntu
Utgåva: 20.04 Focal Fossa LTS
Svara med citat
Inlägg Re: Regelförslag layout
Tycker nog att förslag A är lite bättre i alla fall

_________________
Med vänliga hälsningar
en vilsen wärmlänning


09 maj 2009, 13:54
Profil
Användarvisningsbild

Blev medlem: 18 apr 2009, 16:54
Inlägg: 191
Ort: Alingsås
OS: Ubuntu
Svara med citat
Inlägg Re: Regelförslag layout
Jag röstar på A. Tycker den är tydlig och bra.
Hälsningar Alf W


10 maj 2009, 12:03
Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd   [ 9 inlägg ] 

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
cron
Main Engineer for phpBB3: Bertie at phpBB.com © 2000 - 2002, 2005 - 2007, the Group behind the Open Source code of phpBB.
Designed by STSoftware, modified by Katt, Konservburk & Peetra. Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2011