Ubuntu Sverige
https://ubuntu-se.org/phpBB3/

Protokoll och möteslogg LoCo-möte 3 (IRC) 22 december 2010
https://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=52173
Sida 1 av 1

Författare:  mghg [ 22 dec 2010, 22:55 ]
Inläggsrubrik:  Protokoll och möteslogg LoCo-möte 3 (IRC) 22 december 2010

Protokoll IRC-möte 3

HakanS öppnade mötet kl. 20:30 onsdag den 22 december 2010 och hälsade alla välkomna.

1. HakanS valdes till mötesordförande.

2. mghg valdes till protokollförare.

3. Föregående mötes protokoll (https://lists.ubuntu.com/archives/ubunt ... 05147.html) godkändes med ändringen att det som står som punkt e ska gälla en testperiod av 2 månader.

4. Efter en diskussion om vad Drupal-portalen ska användas till beslutades att
* Både operativsystemet Ubuntu och den svenska Ubuntu-gemenskapen skall marknadsföras på förstasidan.
* Vi tar hjälp utav de som kan och vill hjälpa till med detta.

5. Enligt dagordningen skulle denna punkt ägnas åt diskussion om projekt och LP-team, men p.g.a. att det var sent blev det mest information från HakanS och det togs inget beslut.

Sammanfattning av informationen från HakanS: Vi har en projektsida https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Projekt som beskriver de saker som pågår inom gemenskapen. Där finns beskrivet vilka projekt som pågår och vem som driver dem. I Launchpad har vi ett antal team som ansvarar för projekten. Dessa team kan antingen vara öppna för vem som helst att bli medlemmar i, eller så får man göra en ansökan. Det är upp till teamen att bestämma hur de vill ha det. Projekten behöver inte ha ett team på Launchpad. Men projekten bör beskrivas på gemenskapens projektsida.

Mötet avslutades kl. 22:03

Kod:
HakanS 2010-12-22 20.30.19
Godkväll och välkomna till detta loco-möte.
Innan vi drar igång mötet ber jag alla som ännu inte gjort det, att läsa mötesreglerna 2010-12-22 20.30.29
https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/Riktlinjer 2010-12-22 20.30.37
Vilka är här för att närvara vid mötet? 2010-12-22 20.31.09
Ange gärna ert launchpad-id 2010-12-22 20.31.10
Farmfield har gått in i rummet 20:31   

diwic 2010-12-22 20.31.20
\o diwic   

HakanS 2010-12-22 20.31.24
HakanS   

Christoffer 2010-12-22 20.31.25
christoffer-holmstedt här för mötet   

mghg 2010-12-22 20.31.26
MGHG   

forslan 2010-12-22 20.31.27
forslan   

Farmfield 2010-12-22 20.31.32
Farmfield   

peetra 2010-12-22 20.31.41
Peetra   

HakanS 2010-12-22 20.32.11
Punkt 1. Val av mötesordförande.
Var vänliga att lämna förslag. 2010-12-22 20.32.19
 
mghg 2010-12-22 20.32.36
HakanS   

peetra 2010-12-22 20.32.47
+1   

Farmfield 2010-12-22 20.33.29
+1   

HakanS 2010-12-22 20.33.32
Inga mer förslag?
Kan vi välja HakanS till mötesordförande? 2010-12-22 20.34.18
 
Christoffer 2010-12-22 20.34.21
+1   

mghg 2010-12-22 20.34.25
+1   

peetra 2010-12-22 20.34.27
+1   

forslan 2010-12-22 20.34.29
+1   

HakanS 2010-12-22 20.34.46
0   

diwic 2010-12-22 20.34.53
+1   

HakanS 2010-12-22 20.35.15
HakanS är vald.   
Markslap har gått in i rummet 20:35   

HakanS 2010-12-22 20.35.29
Punkt 2. Val av protokollförare.
Var vänliga att lämna förslag. 2010-12-22 20.35.34
mghg 2010-12-22 20.35.44
 
peetra 2010-12-22 20.36.09
+1   

Farmfield 2010-12-22 20.36.10
+1   

forslan 2010-12-22 20.36.16
+1   

HakanS 2010-12-22 20.36.27
Inga mer förslag?
Kan vi välja mghg till protokollförare? 2010-12-22 20.37.03
+1 2010-12-22 20.37.06
 
Christoffer 2010-12-22 20.37.09
+1   

diwic 2010-12-22 20.37.10
+1   

forslan 2010-12-22 20.37.17
+1   

mghg 2010-12-22 20.37.18
0   

Markslap 2010-12-22 20.37.27
+1   

HakanS 2010-12-22 20.37.49
mghg är vald.
Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet 2010-12-22 20.38.16
 
Christoffer 2010-12-22 20.38.22
!   

peetra 2010-12-22 20.38.26
!   

HakanS 2010-12-22 20.38.31
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-December/005147.html
Christoffer har ordet. 2010-12-22 20.38.49
 
Christoffer 2010-12-22 20.38.53
Punkt e
Vi diskuterade senast en testperiod på 2 månader...som inte nämns någonstans 2010-12-22 20.39.05
slut 2010-12-22 20.39.09
 
peetra 2010-12-22 20.39.42
På punkt e. Vi organiserar locots informationskanaler enligt http://ubuntu-se.org/drupal/node/3085 (HakanS, 20:05:00)   

HakanS 2010-12-22 20.39.43
peetra vill säga något   

peetra 2010-12-22 20.39.45
Är Fel, testperioden borde skrivas in i protokollet.   
loco har gått in i rummet 20:39   

peetra 2010-12-22 20.39.57
samma sak alltså.
slut 2010-12-22 20.39.59
 
HakanS 2010-12-22 20.40.19
Vi tar med det.
Kan vi godkänna protokollet med hänvisning att punkt e ska preciseras? 2010-12-22 20.41.45
 
peetra 2010-12-22 20.41.51
+1   

HakanS 2010-12-22 20.41.53
+1   

Christoffer 2010-12-22 20.41.54
+1   

mghg 2010-12-22 20.41.57
+1   

Farmfield 2010-12-22 20.42.11
+1   

forslan 2010-12-22 20.42.20
+1   

HakanS 2010-12-22 20.43.01
Protokollet godkänt, med ändringen att det som står i punkt e ska gälla en testperiod av 2 månader.
Punkt 4. Diskussion om vad Drupal-portalen ska användas till. 2010-12-22 20.43.52
Eftersom jag skrev punkten så börjar jag. 2010-12-22 20.44.38
Det har diskuterats lite i forumet http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=52073 2010-12-22 20.45.03
tictoc har gått in i rummet 20:45   

HakanS 2010-12-22 20.45.38
vilken information som ska ligga på vår hemsida.   

Farmfield 2010-12-22 20.45.45
!   

HakanS 2010-12-22 20.46.14
Jag anser att vi bör informera mer om gemenskapen än vad som gjorts tidigare.   

peetra 2010-12-22 20.47.03
+1   

loco 2010-12-22 20.47.23
+1   

HakanS 2010-12-22 20.48.11
Farmfield har ordet.   

mghg 2010-12-22 20.48.19
!   

Farmfield 2010-12-22 20.48.44
Det största problemet är hur det ser ut, och då avser jag layouten av innehållet, inte temat. Vad gäller att informera om gemenskapen så motsäger jag mig inte det, men som layouten ser ut idag är pinsamt. Alla andra sajter har en grundlayout, det bör vi också ha - och hålla oss till den.
Sen har Drupaltemat ett antal buggar som inte är lösta. 2010-12-22 20.49.06
 
peetra 2010-12-22 20.49.15
!   

HakanS 2010-12-22 20.49.18
!   

Farmfield 2010-12-22 20.49.20
Detta trots att jag skickat lösningen inkl kod o.s.v. till administrationen.-
Varför man inte tar tag i såna 3-minutersgrejer direkt är ju vansinne. 2010-12-22 20.49.46
Slut 2010-12-22 20.49.48
 
HakanS 2010-12-22 20.50.09
mghg har ordet   

mghg 2010-12-22 20.50.20
Jag tycker att portalens förstasida skall användas till information om *både*
gemenskapen och OS:et med dess program. HakanS har rätt i att det bör 2010-12-22 20.50.33
informeras mer om gemenskapen än vad som gjorts tidigare. Men, och detta är 2010-12-22 20.50.43
viktigt, Farmfield har rätt i att nuvarande grundlayout har brister och jag anser att det 2010-12-22 20.51.15
peetra_ har gått in i rummet 20:51   

mghg 2010-12-22 20.51.34
behöver göras en ordentlig översyn av helheten.
klar 2010-12-22 20.51.49
 
HakanS 2010-12-22 20.52.00
peetra har ordet   

peetra_ 2010-12-22 20.52.18
Vi hinner inte lösa buggarna i stilmallar på ett IRC-möte, jag föreslår endera LP eller forumet som diskussionsplats för dem, inte PM. Slut   

Farmfield 2010-12-22 20.52.36
!   

HakanS 2010-12-22 20.52.41
HakanS har ordet
När det gäller layouten så får vi ta det allt eftersom. 2010-12-22 20.53.18
samma sak när det gäller ev. buggar. Detta möte är inte rätt plats att diskutera detta. 2010-12-22 20.54.10
klar 2010-12-22 20.54.14
peetra har kopplat från (Ping timeout: 260 seconds) 20:54   

HakanS 2010-12-22 20.54.33
Farmfield. Var så god   

Farmfield 2010-12-22 20.54.48
Varför? Det bestämmer du? Själv? Vi har en grupp som håller i detta, eller? Jag har ju ansökt om att få gå med i gruppen webmasters av den enkla anledningen till att dom här buggarna, det är ju bara att ta tag i... Vad gäller layouten, varför skall vi vänta? Av vilken anledning får t.ex. jag inte ta tag i det?
Jag har ju trots allt hållit på med designbiten till och från i 20+ år typ... 2010-12-22 20.55.16
Även vad gäller CSS o.s.v. har jag kompetensen att lösa problemen. 2010-12-22 20.55.35
Så varför tillåts jag inte bara göra det? Slut. 2010-12-22 20.55.46
 
HakanS 2010-12-22 20.55.57
!   

Christoffer 2010-12-22 20.56.13
!   

HakanS 2010-12-22 20.57.38
Detaljdiskussioner om hur layouten ska se ut är inte med på dagordningen.   

Farmfield 2010-12-22 20.58.13
!!!   
peetra_ är nu känd som peetra 20:58   

HakanS 2010-12-22 20.58.37
Vad avser teamen så har vi en annan punkt på dagordningen om detta.   

Farmfield 2010-12-22 20.58.49
Svara på frågan!   

HakanS 2010-12-22 20.58.53
klar
Christoffer har ordet 2010-12-22 20.58.59
 
Farmfield 2010-12-22 20.59.12
Svara på frågan!   

Christoffer 2010-12-22 20.59.40
Jag anser att portalen ska marknadsföra både gemenskapen och ubuntu som operativsystem   

peetra 2010-12-22 20.59.49
+1   

Farmfield 2010-12-22 20.59.51
!   

Christoffer 2010-12-22 20.59.52
jag tror de som vill vara ansvariga för det kan fläta ihop det väldigt bra.
Gemenskapen finns inte utan operativsystemet och operativsystemet ubuntu finns inte utan gemenskapen 2010-12-22 21.00.28
Slut 2010-12-22 21.00.43
 
HakanS 2010-12-22 21.01.43
Farmfield har ordet   

Farmfield 2010-12-22 21.02.05
Christoffer skriver att den som är ansvarig kan fläta ihop det bra? Det är ju inte sant. Våran TL och tillika Drupaladmins gör ju bäst han vill, skiter i vad alla andra säger - se bara tråden. Nu svarar han inte på frågor ens... @HakanS: Varför får de med kompetens inte ta tag i problemen?   

Christoffer 2010-12-22 21.02.19
!   

HakanS 2010-12-22 21.02.41
Christoffer har ordet
Var du klar Farmfield? 2010-12-22 21.03.02
 
Farmfield 2010-12-22 21.03.06
klar   

HakanS 2010-12-22 21.03.11
Christoffer har ordet   

Christoffer 2010-12-22 21.03.59
Jag håller inte med dig Farmfield. Det handlar om tid och det Johanre skrev
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=423534#p423534 2010-12-22 21.04.00
Vi kan inte kräva att ansvarig ska fixa till allt på en gång 2010-12-22 21.04.08
Markslap har lämnat rummet 21:04   

mghg 2010-12-22 21.04.52
!   

Farmfield 2010-12-22 21.04.57
!   

Christoffer 2010-12-22 21.05.08
Just nu är HakanS ansvarig för drupal(stämmer detta?)...men om du HakanS får tid på dig att sitta ner och fundera ut på hur du vill att gemenskapen...
ska ledas så tror jag att fler ansvarsposter kommer utses 2010-12-22 21.05.23
men som du sa HakanS det är på nästa punkt om projekt 2010-12-22 21.05.34
jannez har gått in i rummet 21:05   

HakanS 2010-12-22 21.05.56
!   

Christoffer 2010-12-22 21.06.03
Jag avslutar med att be alla att återgå till VAD portalen ska användas till...
slut 2010-12-22 21.06.07
 
HakanS 2010-12-22 21.06.29
mghg har ordet   

mghg 2010-12-22 21.06.40
När det gäller frågan om typ av information på portalens förstasida så uppfattar jag det som att alla som yttrat sig har uttryckt sig positivt till både gemenskapen och OS:et.   

diwic 2010-12-22 21.06.49
+1   

mghg 2010-12-22 21.06.58
Sedan har Farmfield tagit upp en annan fråga och det är att se över layout, och kombinerat med detta har Farmfield erbjudit sig att hjälpa till.
Kan inte helt enkelt de som är ansvariga idag ta hjälp av Farmfield så behöver vi inte diskutera detaljfrågorna här? 2010-12-22 21.07.12
Har han inte användbar kompetens, speciellt om det finns brist på tid för andra? 2010-12-22 21.08.12
klar 2010-12-22 21.08.15
 
HakanS 2010-12-22 21.08.27
Farmfield har ordet   

Farmfield 2010-12-22 21.08.37
@Christoffer: Vem är ansvarig? HakanS? Gruppen? Var är gruppen? Varför får man inte gå med i gruppen? @HakanS: Är detta ditt nya demokratiska styre? Gruppen Webmasters skall vara de med kompetens att ta tag i dessa problem. Där bör våra server- och phpBB-admins vara samt medlemmar med kompetens - som jag. Jag har ansökt, kan lösa problemen, men får inte ens svar. Vem är ansvarig för gruppen så jag kan gå med och ta t   

HakanS 2010-12-22 21.10.13
Farmfield: Är du klar?   

Farmfield 2010-12-22 21.10.31
Sry, skrev slut.
Klar. 2010-12-22 21.10.33
 
HakanS 2010-12-22 21.10.39
Farmfield: När det gäller frågan om vem som får göra vad och hur teamen arbetar så kommer det i nästa punkt.
Nu gäller mötespunkten vad portalen ska användas till. 2010-12-22 21.11.25
 
Farmfield 2010-12-22 21.11.38
Skojar du? Du svarar fortfarande inte på frågan?   

HakanS 2010-12-22 21.11.56
Farmfield. ORDNING   
Farmfield har lämnat rummet 21:12   
dagon_ har gått in i rummet 21:14   

HakanS 2010-12-22 21.14.50
Ska vi både marknadsför operativsystemet Ubuntu samt gemenskapen?   

mghg 2010-12-22 21.14.57
!   

Christoffer 2010-12-22 21.14.58
+1   
barzam har gått in i rummet 21:14   

HakanS 2010-12-22 21.15.00
marknadsföra   

diwic 2010-12-22 21.15.06
+1   

amelia 2010-12-22 21.15.11
+1   

loco 2010-12-22 21.15.24
+1   

peetra 2010-12-22 21.15.31
+1   

tictoc 2010-12-22 21.15.37
+1   

forslan 2010-12-22 21.15.48
+1   

HakanS 2010-12-22 21.17.39
Ska vi göra det på förstasidan? Eller ska vi försöka dela upp det så bara förstagångsbesökare ser gemenskapsinfon?
klar 2010-12-22 21.17.45
 
Christoffer 2010-12-22 21.17.53
!   

mghg 2010-12-22 21.17.58
!   

HakanS 2010-12-22 21.18.14
Christoffer har ordet   

Christoffer 2010-12-22 21.18.36
Jag tror det går att få ihop både och på förstasidan
ingen uppdelning 2010-12-22 21.18.44
slut 2010-12-22 21.18.45
 
HakanS 2010-12-22 21.18.55
mghg har ordet   

mghg 2010-12-22 21.20.08
Jag håller med Christoffer. Låt en arbetsgrupp ta tag i uppgiften och använd god kompetens och erfarenhet av grafisk layout.
klar 2010-12-22 21.20.14
 
HakanS 2010-12-22 21.21.18
Ingen mer har begärt ordet.
Så jag sammanfattar. 2010-12-22 21.21.26
Vi ska marknadsföra operativsystemet Ubuntu samt gemenskapen? 2010-12-22 21.22.09
 
peetra 2010-12-22 21.22.19
+1   

HakanS 2010-12-22 21.22.32
Vi gör båda sakerna på förstasidan.   

amelia 2010-12-22 21.22.38
+1   

peetra 2010-12-22 21.22.43
+1   

HakanS 2010-12-22 21.23.07
Vi tar hjälp utav de som kan och vill hjälpa till med detta.   

tictoc 2010-12-22 21.24.39
+1   

peetra 2010-12-22 21.24.44
+1   

HakanS 2010-12-22 21.25.21
Punkt 5. Diskussion om projekt och LP-team.   

Christoffer 2010-12-22 21.25.31
+1 föregående sammanfattning   

mghg 2010-12-22 21.25.44
+1   

HakanS 2010-12-22 21.25.47
Jag börjar igen den här gången   

peetra 2010-12-22 21.26.21
!   

HakanS 2010-12-22 21.27.28
Vi har en projektsida https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Projekt som beskriver de saker som pågår inom gemenskapen.
Där finns beskrivet vilka projekt som pågår och vem som driver dem. 2010-12-22 21.28.10
I Launchpad har vi ett antal team som ansvarar för projekten. 2010-12-22 21.28.56
Dessa team kan antingen vara öppna för vem som helst att bli medlemmar i, eller så får man göra en ansökan. 2010-12-22 21.29.51
Det är upp till teamen att bestämma hur de vill ha det. 2010-12-22 21.30.28
 
amelia 2010-12-22 21.30.53
!   

Christoffer 2010-12-22 21.31.12
!   

HakanS 2010-12-22 21.32.13
Vissa team kanske vill se att någon bidrar med något innan personen blir medlem i teamet.
Om någon vill aktivt jobba med ett projekt så bör dock teamen ta emot hjälpen med öppna armar. 2010-12-22 21.33.41
klar 2010-12-22 21.33.57
peetra har ordet 2010-12-22 21.34.04
 
peetra 2010-12-22 21.34.11
Vår tid tog slut. Det är mycket oklart om hur dessa drivs och vad som sker, om nåt sker/planeras ske.
Förslag: Håkan gör en tråd i LoCo-delen av forumet för saklig diskussion och allt annat om detta ämne diskuteras på nästa IRC-möte, samt beslut. 2010-12-22 21.34.14
Om Håkan hellre vill använda sändlistan, så kan jag posta emailet som tråd i forumet. Helst att vi får det med till både och. 2010-12-22 21.34.28
TYcker alltså att vi avslutar och fortsätter diskussionen på näösta möte å kan fundera mera på lista och i forumet och på IRC. 2010-12-22 21.35.02
Slut 2010-12-22 21.35.05
 
HakanS 2010-12-22 21.35.28
amelia har ordet   

amelia 2010-12-22 21.35.30
Det är väl mer upp till teamens arbetes natur om det går att ha öppet för alla eller by request och kanske t.o.m. ordentligt begränsat, kanske även invite only. Vissa team kanske inte ska ha väldigt många medlemmar p.g.a. hantering av mer eller mindre känlig data och information, samt möjlighet att publicera information på känsliga ställen. klar.   

HakanS 2010-12-22 21.36.05
Christoffer har ordet   

mghg 2010-12-22 21.36.10
!   

Christoffer 2010-12-22 21.36.24
Projekten behöver inte ha ett team på Launchpad, det är upp till varje projekt att bestämma vart man kommunicerar och driver sitt projekt. Annars håller jag med om allt.
Jag har tid 30 min till om vi ska fortsätta nu. 2010-12-22 21.36.27
slut 2010-12-22 21.36.28
 
HakanS 2010-12-22 21.36.45
mghg har ordet
! 2010-12-22 21.36.48
 
mghg 2010-12-22 21.37.08
Avstår   

HakanS 2010-12-22 21.37.24
Jag har ordet
Helt rätt Christoffer. Projekten behöver inte ha ett team på Launchpad. 2010-12-22 21.37.47
Men projekten bör beskrivas på gemenskapens projektsida. 2010-12-22 21.38.44
klar 2010-12-22 21.38.50
 
Christoffer 2010-12-22 21.39.00
+1   

HakanS 2010-12-22 21.39.36
Ett tillägg.
Vad gäller Farmfields frågor tidigare när det gäller att han inte får hjälpa till. 2010-12-22 21.40.48
Så har jag PM:at honom om att han är välkommen att bidra med sin kompetens även om han inte ingår i webbmaster-teamet. 2010-12-22 21.43.00
klar 2010-12-22 21.43.42
Någon som har något övrigt att tillägga? 2010-12-22 21.44.45
 
mghg 2010-12-22 21.44.57
!   

Christoffer 2010-12-22 21.45.04
Inget till dagordningen   

peetra 2010-12-22 21.45.45
!   

HakanS 2010-12-22 21.46.02
mghg har ordet   

mghg 2010-12-22 21.47.23
En fråga angående tillägget: När skickades PM:et till Farmfield? Med tanke på hans tidigare inlägg på mötet så verkar det som att det finns en del kvar att göra i er dialog.
klar 2010-12-22 21.47.32
 
HakanS 2010-12-22 21.48.41
peetra har ordet   
peetra_ har gått in i rummet 21:49   

peetra_ 2010-12-22 21.49.45
Kan Håkan vara så vänlig göra en copy/paste-sammandrag av det som finns om projekten å
LP på wiki.ubuntu.com å sända till sändlistan som ett enhetligt 2010-12-22 21.49.55
informations-mail? 2010-12-22 21.50.03
peetra_ hoppas 21:50   

peetra_ 2010-12-22 21.50.14
klart   

HakanS 2010-12-22 21.50.41
!
mghg: PM skickades förra veckan och i helgen. 2010-12-22 21.51.14
peetra: Ska fixa detta. 2010-12-22 21.51.43
Inget mer? 2010-12-22 21.52.19
 
diwic 2010-12-22 21.52.32
!   
peetra_ är nöjd. 21:52   

Christoffer 2010-12-22 21.52.43
!   

HakanS 2010-12-22 21.52.44
diwic har ordet   

diwic 2010-12-22 21.53.00
Ville bara s?ga tack f?r att ni f?rs?ker bygga upp n?nting igen h?r...verkar inte vara s? l?tt - k?mpa p?!
klar 2010-12-22 21.53.01
peetra har kopplat från (Ping timeout: 272 seconds) 21:53   

HakanS 2010-12-22 21.53.20
Christoffer har ordet   

Christoffer 2010-12-22 21.53.22
HakanS: Om du behöver hjälp med https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam så ställer jag gärna upp
slut 2010-12-22 21.53.23
 
HakanS 2010-12-22 21.53.41
Christoffer: Ja tack
Nästa möte: 2010-12-22 21.54.05
Nästa möte är planerat till den 5/1 kl. 20.30 2010-12-22 21.54.37
 
Christoffer 2010-12-22 21.54.39
+1   

HakanS 2010-12-22 21.54.50
beslutades förra mötet   

loco 2010-12-22 21.55.56
!   

HakanS 2010-12-22 21.56.06
loco har ordet   

loco 2010-12-22 21.56.18
trettondagsafton, ?r ine ganska m?nga upptagna d??
klar 2010-12-22 21.56.29
 
peetra_ 2010-12-22 21.56.40
+1 för 5/1 klo 20:30 De som hinner, hinner, de som inte hinner, hinner inte   

HakanS 2010-12-22 21.58.29
loco: Jo så kan det ju vara, men det är ju redan beslutat.
Sedan är ju frågan om något behöver behandlas. 2010-12-22 21.59.11
 
peetra_ 2010-12-22 21.59.21
!   

HakanS 2010-12-22 21.59.23
Om ej så ställs mötet in.
peetra har ordet 2010-12-22 21.59.36
 
peetra_ 2010-12-22 21.59.51
Lite fri diskussion är inte helt fel, det är mycket som inte hinner sägas på dessa möten.   

loco 2010-12-22 22.00.01
+1   

mghg 2010-12-22 22.00.09
+1   

HakanS 2010-12-22 22.00.12
+1   

peetra_ 2010-12-22 22.00.17
klar   

HakanS 2010-12-22 22.00.22

om ingen har mer att säga så önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2010-12-22 22.02.04
 
peetra_ 2010-12-22 22.02.15
God Jul och Gott Nytt År!    

loco 2010-12-22 22.02.18
desamma   

mghg 2010-12-22 22.02.25
+1   

peetra_ 2010-12-22 22.02.29
@alla   

Christoffer 2010-12-22 22.02.31
HakanS: Har du tänkt någon på loco-wikin eller ska jag bara tuta och köra?
*något 2010-12-22 22.02.36
se vart jag kommer 2010-12-22 22.02.40
något template för menyer osv 2010-12-22 22.02.48
inom SwedishTeam 2010-12-22 22.02.53
forslan har lämnat rummet 22:02   

peetra_ 2010-12-22 22.03.09
! Håkan Avsluta mötet så fri diskussion kan ta vid   

HakanS 2010-12-22 22.03.51
Då förklarar jag mötet för avslutat. Tack för att ni var med.
DUNK 2010-12-22 22.03.56

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/