Ubuntu Sverige
https://ubuntu-se.org/phpBB3/

Dagens lilla kodknacknde
https://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=61419
Sida 1 av 1

Författare:  Christian Holmberg [ 14 mar 2019, 21:27 ]
Inläggsrubrik:  Dagens lilla kodknacknde

Efter ett längre uppehåll från kodknackandet, plus ett behov över att öva lite på multiplikationstabellen så skrev jag detta lilla html/PHP-script eller vad man nu ska kalla det. Då en del av mina kunskaper fallit i glömskan så tog det mig lite längre tid att få det att fungera.

Tips och förslag för förbättringar kan diskuteras i denna tråd.

Kod:
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

    <!-- Bootstrap CSS, could be usefull.... -->
    <link rel="stylesheet" href="lib/bootstrap.min.css">
    <!-- My CSS... but this file is empty.. we lay our trust at bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" href="styles/main.css">

    <script src="lib/jquery-3.3.1.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.6/umd/popper.min.js" integrity="sha384-wHAiFfRlMFy6i5SRaxvfOCifBUQy1xHdJ/yoi7FRNXMRBu5WHdZYu1hA6ZOblgut" crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="lib/bootstrap.min.js"></script>
       
    <title>Öva på Multiplikationstabellen?</title>
</head>
<body>
    <div class="container-fluid">
        <div class="jumbotron">
            <form action="<?php echo $_SERVER['php_self']; ?>" method="post">
                <?php
                   
                    // if we got inputzzzzzzz then validate that round.
                    if (isset ($_POST['submit'])) {
                        $num1 = $_POST['num1'];
                        $num2 = $_POST['num2'];
                        $users_answer_is = $_POST['submit'];
                        $counted_numbers = $_POST['counted_numbers'];
                        $correct_answers = $_POST['correct_answers'];
                        $wrong_answers = $_POST['wrong_answers'];
                       
                        $counted_numbers++;
                        if (($num1 * $num2) == $users_answer_is) {
                            $correct_answers++;   
                        } else {
                            $wrong_answers++;
                        }                       
                       
                    } else {
                       
                        $counted_numbers = 0;
                        $correct_answers = 0;
                        $wrong_answers = 0; 
                       
                    }

                    // Okay... let's start a new round
                    do_it_again:

                    $num1 = rand(1, 10);
                    $num2 = rand(1, 10);
                    $answer = $num1 * $num2;

                    if ($num1 >= 10 && $num2 >= 10) {
                        goto do_it_again;           
                    }

                ?>               
                <div class="form-group">
                    <div class="row">
                        <div class="col-1">
                            <h3 class="font-weight-bolder"><?php echo $num1 . "x" . $num2 . " ="; ?></h3>
                        </div>
                        <div class="col-11">                           
                            <div class="btn-group btn-group-block">
                            <?php     
                       
                                $rightAwnser = rand(1, 8);
                                $value;   
                               
                                for ($i = 1; $i <= 8; $i++) {
                           
                                    if ($i == $rightAwnser) {
                                        $value = $num1 * $num2;   
                                    } else {
                                        second_do_it_again:
                                        $value = rand(1, 10) * rand(1, 10);
                                       
                                        if ($value >= 100) {
                                            goto second_do_it_again;
                                        }
                                    }       
                               
                            ?>
                                    <div class="btn-group">
                                        <input type="submit" name="submit" class="btn btn-success" value="<?php echo $value; ?>">
                                    </div>
                            <?php             
                                }
                            ?>
                            </div>
                        </div>   
                    </div>       
                </div>         
                <input type="hidden" name="num1" value="<?php echo $num1; ?>">
                <input type="hidden" name="num2" value="<?php echo $num2; ?>">
                     
                <input type="hidden" name="counted_numbers" value="<?php echo $counted_numbers; ?>">
                <input type="hidden" name="correct_answers" value="<?php echo $correct_answers; ?>">
                <input type="hidden" name="wrong_answers" value="<?php echo $wrong_answers; ?>">
                <table>
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Räknade tal: <span class="badge badge-info"><?php echo $counted_numbers;  ?></span></th>
                            <th>Antal rätt: <span class="badge badge-success"><?php echo $correct_answers; ?></span></th>
                            <th>Antal fel: <span class="badge badge-danger"><?php echo $wrong_answers; ?></span></th>
                        </tr>

                    </thead>

                </table>               
               
            </form>
        </div>
   
    </div>

</body>
</html>

Författare:  Christian Holmberg [ 14 mar 2019, 21:41 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dagens lilla kodknacknde

Fick själv några idéer, nu när jag snart ska gå och lägga mig.

  • Starta en Session och spara informationen som ligger i de dolda input-elementen där istället.
  • Se till att värdena på knapparna med fel svarsalternativ inte kan ha samma värde.
  • Möjligheten till att välja hur många svarsalternativ man vill ha.

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/