Visa obesvarade inlägg | Visa aktiva trådar Aktuellt datum och tid: 01 mar 2021, 10:53Svara på tråd  [ 1 inlägg ] 
 Gemensam installation... 
Författare Meddelande
Användarvisningsbild

Blev medlem: 05 apr 2008, 23:09
Inlägg: 5709
Ort: Göteborg/Mölndal/Falkenberg
OS: Ubuntu
Svara med citat
Inlägg Gemensam installation...
Hej,

Efter att ha jobbat en massa gånger inom Debian/Ubuntu/Mint, SuSE/SLED/SLES och RedHat/CentOS/Fedora och hela tiden varit tvungen att sätta mig in i de skillnader som finns inom installation och pakethantering... så stod jag till slut inte ut längre, utan bestämde mig för att hacka ihop ett script som ger ett enhetligt gränssnitt....

Tyvärr har jag inte hunnit testa det fullt ut inom alla distributioner ännu, så de som vill och kan, får gärna göra det.....

Alltså, prova att köra det här scriptet (som jag valt att kalla för "pak") och se om det inom rimliga gränser kan ersätta "apt", "apt-get", "synaptic", "zypper", "yast" och "yum". Givetvis är det de ifrågavarande programmen som ligger till grund för det, det handlar bara om att få ett enhetligt gränssnitt....

Kom gärna med synpunkter, jag kämpar på.... :)

Kod:
#! /bin/bash
#
echo
#
if [[ -z $1 || $1 == "-h" || $1 == "--help" || $1 == "help" ]]; then
   echo "  pak {graphic|install|key|purge|reinstall|remove|update|upgrade} [package]"
   echo
   echo "     graphic    - start graphical interface, like synaptic, yast or yum, depending on distribution"
   echo "     autoremove - remove packages that are no longer needed"
   echo "     dist       - show the current dist"
   echo "     help       - show this"
   echo "     install    - install a named package"
   echo "     list       - list installed packages, if you are searching for a specific package, use this as parameter"
   echo "     purge      - remove a package and all its configuration files, if possible"
   echo "     key        - add key, just for Ubuntu derived systems so far (not tested for anything else)"
   echo "     reinstall  - reainstall a package, some differences between distibutins here"
   echo "     remove     - remove a package, but leave its configuration files (in some distributons)"
   echo '     update     - update all package and repository info (Debian based) or perform "update/upgrade" (RedHat)'
   echo '     upgrade    - upgrade all packages with info from "update" (Debian), upgrade everything (SuSE) or remove obsolete (RedHat)'
   echo
   echo "     All functions can be abbreviated to the least number of characters that uniquely identifies them. Often this means"
   echo "     two characters but some functions have to be specified with three characters. The only exception is remove, that are"
   echo "     also accepted as "rm", on honor to SuSE fans and to follow old Un*x standard. However, I have determined to not support"
   echo "     "up" as the eqivalence to "upgrade", due to the risk of"
   echo
   echo "     The actual dist is determined in different ways and currently "Mint", "Ubuntu", "Debian", "SuSE", "Fedora", "CentOS" and"
   echo "     RedHat is supported. If you have a different dist, but the installation management is similar to any of these, you can"
   echo "     override the normal way of dist determination by defining FORCEDIST."
   echo "     For example:"
   echo
   echo "         If you for example are running Knoppix:"
   echo
   echo "         export FORCEDIST=Debian"
   echo "         ...and then run this program..."
   echo
   echo "  Example:"
   echo "     pak list"
   echo "     pak list zip"
   echo "     pak install coreutils"
   echo "     pak remove windows"
   echo
   exit
fi
#
###################################################################################################################################################
function abrv {
   TEMPLATE=$1
   CMD=$2
   TMPL1=$(echo $TEMPLATE | awk -F \* '{ print $1 }')
   TMPL2=$(echo $TEMPLATE | awk -F \* '{ print $2 }')
   cLEN=$(echo -n $CMD | wc -c)
   tLEN=$(echo -n $TMPL1 | wc -c)
   dLEN=$(echo "$cLEN-$tLEN" | bc)
   if [[ $dLEN -gt 0 ]]; then
      M=$(echo -n $TMPL2 | cut -c -$dLEN)
      A1=$TMPL1"$M"
   else
      A1=$TMPL1
   fi
   if [[ $A1 == $CMD ]]; then
      echo "ok"
      return 0
   else
      return 1
   fi
}
###################################################################################################################################################
DEFAULT_OPTS="-l -r -c -v -i --"
#
function mint {
   if [[ -e /etc/linuxmint/info ]]; then
      if [[ $FULL == 1 ]]; then
         OS_NAME=$(cat /etc/linuxmint/info | grep DESCRIPTION | awk -F = '{ print $2 }' | sed 's/"//g')
      else
         OS_NAME="Mint"
      fi
   else
      return 2
   fi
   return 0
}
#############################################################################################
# LSB
#
function lsb {
   lsb=$(which lsb_release 2> /dev/null)
   if [[ ! -z $lsb ]]; then
      if [[ -e $lsb ]]; then
         if [[ $FULL ]]; then
            OS_NAME=$(lsb_release -d | sed 's/Description://g' | sed 's/^ *//' | sed 's/^\t*//')
         else
            OS_NAME=$(lsb_release -d | awk '{ print $2 }' | sed 's/^ *//' | sed 's/^\t*//')
         fi
         return 0
      else
         return 2
      fi
   else
      return 2
   fi
}
function issue {
   if [ -e /etc/issue ]; then
      if [ ! -z /etc/issue ]; then
         OS_NAME=$(strings /etc/issue |\
            head -1 |\
            sed 's/Welcome to //g' |\
            awk '{ \
               print $1
            }')
      else
         return 2
      fi
   else
      return 2
   fi
   return 0
}
function release {
dists=$(ls -r /etc/*-release 2>> /dev/null)
for dist in $dists; do
   if [[ -e $dist ]]; then
      if [[ ! -h $dist ]]; then
         BN=$(basename $dist)
         if [[ $BN != "lsb-release" && $BN != "os-release" ]]; then
            if [[ $RTYPE == 0 ]]; then
               if [[ ! FULL ]]; then
                  name=$(basename $dist|awk -F- '{ print $1 }')
                  OS_NAME=$(for i in $name; do \
                     B=`echo -n "${i:0:1}" |\
                     tr "[:lower:]" "[:upper:]"`;\
                     echo -n "${B}${i:1} ";\
                  done)
               else
                  name=$(basename $dist|awk -F- '{ print $1 }')
               fi
               return 0
            else
               lines=$(cat $dist|wc -l)
               if [[ $lines -ge 1 ]]; then
                  name=$(head -1 $dist|awk '{ print $1 }')
                  OS_NAME=$(for i in $name; do \
                     B=`echo -n "${i:0:1}" |\
                     tr "[:lower:]" "[:upper:]"`;\
                     echo -n "${B}${i:1} ";\
                  done)
                  return 0
               fi
            fi
         elif [[ $BN == "os-release" ]]; then
            OS_NAME=$(cat $dist | grep PRETTY_NAME | awk -F = '{ print $2 }' | sed 's/"//g')
            return 0
         elif [[ $BN == "lsb-release" ]]; then
            OS_NAME=$(cat $dist | grep DISTRIB_DESCRIPTION | awk -F = '{ print $2 }' | sed 's/"//g')
            return 0
         fi
      fi
   fi
done
return 2
}
function version {
dists=$(ls /etc/*-version 2>> /dev/null)
for dist in $dists; do
   if [[ -e $dist ]]; then
      if [[ ! -h $dist ]]; then
         if [[ $RTYPE == 0 ]]; then
            name=$(basename $dist|awk -F- '{ print $1 }')
            OS_NAME=$(for i in $name; do \
               B=`echo -n "${i:0:1}" |\
               tr "[:lower:]" "[:upper:]"`;\
               echo -n "${B}${i:1} ";\
            done)
            return 0
         else
            lines=$(cat $dist|wc -l)
            if [[ $lines -ge 1 ]]; then
               name=$(head -1 $dist|awk '{ print $1 }')
               OS_NAME=$(for i in $name; do \
                  B=`echo -n "${i:0:1}" |\
                  tr "[:lower:]" "[:upper:]"`;\
                  echo -n "${B}${i:1} ";\
               done)
               return 0
            fi
         fi
      fi
   fi
done
return 2
}
function dist {
OS=$(uname -s)
if [[ $OS == "Linux" ]]; then
   FOUND_OS=false
   PARAMS=$DEFAULT_OPTS
   mint
   if [[ $? == 0 ]]; then
      FOUND_OS=true
      FOUND="/etc/linuxmint"
   else
      lsb
      if [[ $? == 0 ]]; then
         FOUND_OS=true
         FOUND="LSB (-l, --lsb)"
      else
         RTYPE=0
         release
         if [[ $? == 0 ]]; then
            FOUND_OS=true
            FOUND="Release (-r, --release)"
         else
            RTYPE=1
            release
            if [[ $? == 0 ]]; then
               FOUND_OS=true
               FOUND="Contents (-c, --contents)"
            else
               RTYPE=0
               version
               if [[ $? == 0 ]]; then
                  FOUND_OS=true
                  FOUND="Version (-v, --version)"
               else
                  issue
                  if [[ $? == 0 ]]; then
                     FOUND_OS=true
                     FOUND="Issue"
                  fi
               fi
            fi
         fi
      fi
   fi
elif [[ $OS == "AIX" ]]; then
   # Mer info finns via "oslevel".
   OS_NAME="AIX"
   FOUND_OS=true
elif [[ $OS == "SunOS" ]]; then
   # Mer info finns via "uname".
   OS_NAME="Solaris"
   FOUND_OS=true
elif [[ $OS == "HP-UX" ]]; then
   OS_NAME="HP-UX"
   FOUND_OS=true
elif [[ $OS == "OSF1" ]]; then
   OS_NAME="Tru64"
   FOUND_OS=true
elif [[ $OS == "FreeBSD" ]]; then
   OS_NAME="FreeBSD"
   FOUND_OS=true
elif [[ $OS == "OpenBSD" ]]; then
   OS_NAME="OpenBSD"
   FOUND_OS=true
elif [[ $OS == "NetBSD" ]]; then
   OS_NAME="NetBSD"
   FOUND_OS=true
fi
if [[ $FOUND_OS == true ]]; then
   if [[ $DEBUG ]]; then
      echo "Found via: $FOUND"
   fi
   echo $OS_NAME
   return 0
fi
return 1
}
###################################################################################################################################################
if [[ -z $FORCEDIST ]]; then
   DIST=$(dist | awk '{ print toupper($0) }')
else
   DIST=$(echo $FORCEDIST | awk '{ print toupper($0) }')
fi
FUNC=$1
PARAM=$2
shift
ARGS=$@
#
if [[ $DIST == "MINT" || $DIST == "UBUNTU" || $DIST == "DEBIAN" ]]; then
   if [[ $(abrv "gr*aph" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Graphical user interface.
      synaptic 2> /dev/null &
   elif [[ $(abrv "au*toremove" $FUNC) ]]; then
      # Remove no longer needed packages
      apt-get autoremove
   elif [[ $(abrv "di*st" $FUNC) ]]; then
      echo $DIST
   elif [[ $(abrv "fi*x" $FUNC) == "ok" ]]; then
      dpkg --configure -a
      apt-get clean
      apt-get check
      apt-get -f install
      apt-get autoremove
      apt-get update
      aptitude purge $(dpkg -l|grep ^rc|awk '{ print $2 }')
      dpkg --purge `dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f1`
   elif [[ $(abrv "in*stall" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Install a new, previously not installed package.
      PKG=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $1 }')
      EXT=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $2 }')
      if [[ -z $EXT ]]; then
         apt-get install $ARGS
      elif [[ $EXT == "deb" ]]; then
         dpkg -i $ARGS
      elif [[ $EXT == "rpm" ]]; then
         if [[ ! -z $(which rpm) ]]; then
            rpm -ivh $ARGS
         elif [[ ! -z $(which alien) ]]; then
            alien --to-deb $ARGS
            dpkg -i $PKG".deb"
         else
            echo "-Cannot install $ARGS, rpm or alien does not exist - consider installing one of them"
         fi
      else
         echo "-Unknown format .$EXT"
      fi
   elif [[ $(abrv "li*st" $FUNC) == "ok" ]]; then
      if [[ -z $PARAM ]]; then
         dpkg --get-selections
      else
         dpkg --get-selections | grep --color=always $PARAM
      fi
   elif [[ $(abrv "pu*rge" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove/uninstall a package and all its configuration files.
      apt-get purge $ARGS
   elif [[ $(abrv "ke*y" $FUNC) == "ok" ]]; then
      apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com $ARGS
   elif [[ $(abrv "rei*nstall" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Reinstall an already installed package. Most of its configuration
      # files will possibly be overwritten.
      apt-get install --reinstall $ARGS
   elif [[ $(abrv "rem*ove" $FUNC) == "ok" || $FUNC == "rm" ]]; then
      # Remove/uninstall a package.
      apt-get remove $ARGS
   elif [[ $(abrv "upd*ate" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Update information about new packages.
      apt-get update
   elif [[ $(abrv "upg*rade" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Upgrade all packages.
      apt-get upgrade
      apt-get dist-upgrade
   else
      echo '-Can not understand what function "'$FUNC'" means...'
   fi
elif [[ $DIST == "SUSE" || $DIST == "SLES" || $DIST == "SLED" || $DIST == "SLE" ]]; then
   if [[ $(abrv "gr*aph" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Graphical user interface.
      yast >2 /dev/null &
   elif [[ $(abrv "au*toremove" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove no longer needed packages
      # zypper packages --orphaned   <-- Removes manually installed
      zypper packages --unneeded
   elif [[ $(abrv "di*st" $FUNC) ]]; then
      echo $DIST
   elif [[ $(abrv "fi*x" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # !! Don't know how to fix SuSE...
      :
   elif [[ $(abrv "in*stall" $FUNC) == "ok"  ]]; then
      # Install a new, previously not installed package.
      PKG=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $1 }')
      EXT=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $2 }')
      if [[ -z $EXT ]]; then
         zypper install $ARGS
      fi
   elif [[ $(abrv "li*st" $FUNC) == "ok" ]]; then
      if [[ -z $PARAM ]]; then
         # zypper --xmlout search --installed-only -v
         zypper packages --installed-only
      else
         zypper packages --installed-only | grep --color=always $PARAM
      fi
   elif [[ $(abrv "pu*rge" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove/uninstall a package and all its configuration files.
      zypper rm --clean-deps $ARGS
   elif [[ $(abrv "rei*nstall" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Reinstall an already installed package. Most of its configuration
      # files will possibly be overwritten.
      # !! zypper does not really have a "reinstall", so instead the package
      # !! is force installed with "-f" (which in this case means "overwrite").
      zypper install -f $ARGS
   elif [[ $(abrv "rem*ove" $FUNC) == "ok" || $FUNC == "rm" ]]; then
      # Remove/uninstall a package.
      zypper rm $ARGS
   elif [[ $(abrv "upd*ate" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Update information about new packages.
      zypper refresh
   elif [[ $(abrv "upg*rade" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Upgrade all packages.
      zypper update
   else
      echo '-Can not understand what function "'$FUNC'" means...'
   fi
elif [[ $DIST == "FEDORA" || $DIST == "CENTOS" || $DIST == "REDHAT" || $DIST == "RHEL" ]]; then
   if [[ $(abrv "gr*aph" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Graphical user interface.
      yum >2 /dev/null &
   elif [[ $(abrv "au*toremove" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove no longer needed packages
      yum autoremove
   elif [[ $(abrv "di*st" $FUNC) ]]; then
      echo $DIST
   elif [[ $(abrv "fi*x" $FUNC) == "ok" ]]; then
      yum clean all
      yum check
      if [[ $PARAM == "all" ]]; then
         rm /var/lib/__db*
         rpm --rebuilddb
         rpmdb_verify Packages
      fi
   elif [[ $(abrv "in*stall" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Install a new, previously not installed package.
      PKG=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $1 }')
      EXT=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $2 }')
      if [[ -z $EXT ]]; then
         yum install $ARGS
      fi
   elif [[ $(abrv "li*st" $FUNC) == "ok" ]]; then
      if [[ -z $PARAM ]]; then
         yum show-installed
      else
         yum show-installed | grep --color=always $PARAM
      fi
   elif [[ $(abrv "pu*rge" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove/uninstall a package and all its configuration files.
      # Remove/uninstall a package.
      # !! erase is exactly the same as remove.
      yum erase $ARGS
   elif [[ $(abrv "rei*nstall" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Reinstall an already installed package. Most of its configuration
      # files will possibly be overwritten.
      yum reinstall $ARGS
   elif [[ $(abrv "rem*ove" $FUNC) == "ok" || $FUNC == "rm" ]]; then
      # Remove/uninstall a package.
      yum remove $ARGS
   elif [[ $(abrv "upd*ate" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Update information about new packages.
      yum check-update $ARGS
   elif [[ $(abrv "upg*rade" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Upgrade all packages.
      yum update $ARGS
      yum upgrade $ARGS
   else
      echo '-Can not understand what function "'$FUNC'" means...'
   fi
else
   echo "-Unsupported dist - $DIST"
fi
#echo "DIST: $DIST"
echo

_________________
Agera genom att ta och behålla initiativet, ta de risker detta kräver...
http://www.enargo.com/it/
OpenVMS Shark - i Linux finns inte SYS$CMKRNL...


26 mar 2019, 23:37
Profil WWW
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd   [ 1 inlägg ] 

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
Main Engineer for phpBB3: Bertie at phpBB.com © 2000 - 2002, 2005 - 2007, the Group behind the Open Source code of phpBB.
Designed by STSoftware, modified by Katt, Konservburk & Peetra. Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2011