Visa obesvarade inlägg | Visa aktiva trådar Aktuellt datum och tid: 01 mar 2021, 11:10Svara på tråd  [ 3 inlägg ] 
 Installationsprogram 
Författare Meddelande
Användarvisningsbild

Blev medlem: 05 apr 2008, 23:09
Inlägg: 5709
Ort: Göteborg/Mölndal/Falkenberg
OS: Ubuntu
Svara med citat
Inlägg Installationsprogram
Jag har skrivit ett litet script som "sammanfogar" installationsprogrammen apt, apt-get, apt-cache, dpkg och så vidare i Ubuntu, Debian, Mint med SuSE, OpenSuSE, SLES, SLED inom SuSE och RHEL, CentOS och Fedora inom Redhat.

Tanken är den att det mesta är ju samma så länge man kör Linux, men just installationsprogrammen och det där med att hålla ordning på alla paket och saker man har installerat, skiljer sig stort. Dels genom skillnaden mellan ".deb" mot ".rpm", men sedan har ju rpm-baserade system olika verktyg också....

Så jag tänkte att det här borde man ju ganska enkelt kunna "snickra ihop ett paraply för", och det är där jag är....

Själv har jag Mint, CentOS och OpenSuSE på burken här och har testat så gott det går, men har inte hunnit/haft möjlighet att testa allting i scriptet....

Scriptet som finns här nedan, kallar jag för "pak" och om ni hinner med så får ni gärna hjälpa till genom att testa och sköta om all pakethantering via det, istället för apt, apt-get, yum, zypper etc....

Kanske kan det bli ett script som vi så småningom kör upstream, för att få ett enhetligt installationsverktyg i Linux...

Kör scriptet och kom med synpunkter, jag är medveten om att det än så länge finns en del att fixa till.... ;) :D ;D
Kod:
#! /bin/bash
#
echo
if [[ -z $1 || $1 == "-h" || $1 == "--help" || $1 == "help" ]]; then
   cat << EOD
 pak {graphic|install|key|list|purge|reinstall|removei|rmlock|update|upgrade} [package]

     graphic    - start graphical interface, like synaptic, yast or yum, depending on distribution
     autoremove - remove packages that are no longer needed
     dist       - show the current dist
     help       - show this
     install    - install a named package
     list       - list installed packages, if you are searching for a specific package, use this as parameter
     purge      - remove a package and all its configuration files, if possible
     key        - add key, just for Ubuntu derived systems so far (not tested for anything else)
     reinstall  - reainstall a package, some differences between distibutins here
     remove     - remove a package, but leave its configuration files (in some distributons)
     rmlock     - remove the system wide lock for installation
     update     - update all package and repository info (Debian based) or perform "update/upgrade" (RedHat)
     upgrade    - upgrade all packages with info from "update" (Debian), upgrade everything (SuSE) or remove obsolete (RedHat)

     All functions can be abbreviated to the least number of characters that uniquely identifies them. Often this means
     two characters but some functions have to be specified with three characters. The only exception is remove, that are
     also accepted as "rm", on honor to SuSE fans and to follow old Un*x standard. However, I have determined to not support
     "up" as the eqivalence to "upgrade", due to the risk of likelihood of confusion with update and upgrade.

     The actual dist is determined automatically and currently Mint, Ubuntu, Debian, OpenSuSE, SLES, SLED, Fedora, CentOS and
     RedHat is supported. If you have a different dist, but the installation management is similar to any of these, you can
     override the normal way of dist determination by defining FORCEDIST.
     For example:

         If you for example are running Knoppix:

         export FORCEDIST=debian
         ...and then run this program...

 Example:
     pak list
     pak list zip
     pak install coreutils
     pak remove windows

EOD
exit
fi
#
###################################################################################################################################################
function abrv {
   TEMPLATE=$1
   CMD=$2
   TMPL1=$(echo "$TEMPLATE" | awk -F \* '{ print $1 }')
   TMPL2=$(echo "$TEMPLATE" | awk -F \* '{ print $2 }')
   cLEN=$(echo -n $CMD | wc -c)
   tLEN=$(echo -n $TMPL1 | wc -c)
   dLEN=$(echo "$cLEN-$tLEN" | bc)
   if [[ $dLEN -gt 0 ]]; then
      M=$(echo -n $TMPL2 | cut -c -$dLEN)
      A1=$TMPL1"$M"
   else
      A1=$TMPL1
   fi
   if [[ $A1 == $CMD ]]; then
      echo "ok"
      return 0
   else
      echo "no"
      return 1
   fi
}
###################################################################################################################################################
if [[ -z $FORCEDIST ]]; then
   source /etc/os-release
   DIST=$(echo $ID | awk -F \- '{ print $1 }')
else
   DIST=$(echo $FORCEDIST | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
fi
FUNC=$1
shift
ARGS=$@
#
if [[ $DIST == "linuxmint" || $DIST == "ubuntu" || $DIST == "debian" ]]; then
   APT=$(which apt)
   if [[ $(abrv "gr*aph" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Graphical user interface.
      synaptic 2> /dev/null &
   elif [[ $(abrv "au*toremove" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove no longer needed packages
      apt-get autoremove
   elif [[ $(abrv "di*st" $FUNC) == "ok" ]]; then
      echo $DIST
   elif [[ $(abrv "fi*x" $FUNC) == "ok" ]]; then
      dpkg --configure -a
      apt-get clean
      apt-get check
      apt-get -f install
      apt-get autoremove
      apt-get update
      TO_PURGE=$(dpkg -l|grep ^rc|awk '{ print $2 }')
      if [[ ! -z $TO_PURGE ]]; then
         aptitude purge $TO_PURGE
      fi
      TO_DEINSTALL=$(dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f1)
      if [[ ! -z $TO_DEINSTALL ]]; then
         dpkg --purge $TO_DEINSTALL
      fi
   elif [[ $(abrv "in*stall" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Install a new, previously not installed package.
      PKG=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $1 }')
      EXT=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $2 }')
      if [[ -z $EXT ]]; then
         apt-get install $ARGS
      elif [[ $EXT == "deb" ]]; then
         dpkg -i $ARGS
      elif [[ $EXT == "rpm" ]]; then
         if [[ ! -z $(which rpm) ]]; then
            rpm -ivh $ARGS
         elif [[ ! -z $(which alien) ]]; then
            alien --to-deb $ARGS
            dpkg -i $PKG".deb"
         else
            echo "-Cannot install $ARGS, rpm or alien does not exist - consider installing one of them"
         fi
      else
         echo "-Unknown format .$EXT"
      fi
   elif [[ $(abrv "li*st" $FUNC) == "ok" ]]; then
      if [[ ! -z $APT ]]; then
         if [[ -z $ARGS ]]; then
            apt list --installed
         else
            apt list --installed | grep $ARGS
         fi
      else
         if [[ -z $ARGS ]]; then
            dpkg --get-selections
         else
            dpkg --get-selections | grep --color=always $ARGS
         fi
      fi
   elif [[ $(abrv "pu*rge" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove/uninstall a package and all its configuration files.
      apt-get purge $ARGS
   elif [[ $(abrv "ke*y" $FUNC) == "ok" ]]; then
      apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com $ARGS
   elif [[ $(abrv "rei*nstall" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Reinstall an already installed package. Most of its configuration
      # files will possibly be overwritten.
      apt-get install --reinstall $ARGS
   elif [[ $(abrv "rem*ove" $FUNC) == "ok" || $FUNC == "rm" ]]; then
      # Remove/uninstall a package.
      apt-get remove $ARGS
   elif [[ $(abrv "rml*ock" $FUNC) == "ok" ]]; then
      PID=$(lsof /var/lib/dpkg/lock 2> /dev/null | tail -1 | awk '{ print $2 }')
      if [[ ! -z $PID ]]; then
         echo
         echo "-The following process is locking yum"
         echo
         ps -o pid,user,command $PID | tail -1
         echo
         read -p "-Do you want to kill it? [y/N]: " IN
         if [[ $IN == "y" || $IN == "Y" ]]; then
            echo "Killing $PID"
            kill $PID
         else
            exit
         fi
      fi
      rm /var/lib/dpkg/lock
      echo
   elif [[ $(abrv "se*arch" $FUNC) == "ok" ]]; then
      apt-cache search $ARGS
   elif [[ $(abrv "upd*ate" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Update information about new packages.
      apt-get update
   elif [[ $(abrv "upg*rade" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Upgrade all packages.
      apt-get upgrade
      apt-get dist-upgrade
   else
      echo '-Can not understand what function "'$FUNC'" means...'
   fi
elif [[ $DIST == "opensuse" || $DIST == "sles" || $DIST == "sled" || $DIST == "sle" ]]; then
   if [[ $(abrv "gr*aph" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Graphical user interface.
      yast >2 /dev/null &
   elif [[ $(abrv "au*toremove" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove no longer needed packages
      # zypper packages --orphaned   <-- Removes manually installed
      zypper packages --unneeded
   elif [[ $(abrv "di*st" $FUNC) ]]; then
      echo $DIST
   elif [[ $(abrv "fi*x" $FUNC) == "ok" ]]; then
      zypper verify
      zypper install-new-recommends
   elif [[ $(abrv "in*stall" $FUNC) == "ok"  ]]; then
      # Install a new, previously not installed package.
      PKG=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $1 }')
      EXT=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $2 }')
      if [[ -z $EXT ]]; then
         zypper install $ARGS
      fi
   elif [[ $(abrv "li*st" $FUNC) == "ok" ]]; then
      if [[ -z $ARGS ]]; then
         # zypper --xmlout search --installed-only -v
         zypper packages --installed-only
      else
         zypper packages --installed-only | grep --color=always $ARGS
      fi
   elif [[ $(abrv "pu*rge" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove/uninstall a package and all its configuration files.
      zypper rm --clean-deps $ARGS
   elif [[ $(abrv "rei*nstall" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Reinstall an already installed package. Most of its configuration
      # files will possibly be overwritten.
      # !! zypper does not really have a "reinstall", so instead the package
      # !! is force installed with "-f" (which in this case means "overwrite").
      zypper install -f $ARGS
   elif [[ $(abrv "rem*ove" $FUNC) == "ok" || $FUNC == "rm" ]]; then
      # Remove/uninstall a package.
      zypper rm $ARGS
   elif [[ $(abrv "rml*ock" $FUNC) == "ok" ]]; then
      zypper removelock
   elif [[ $(abrv "se*arch" $FUNC) == "ok" ]]; then
         :
   elif [[ $(abrv "upd*ate" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Update information about new packages.
      zypper refresh
   elif [[ $(abrv "upg*rade" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Upgrade all packages.
      zypper update
   else
      echo '-Can not understand what function "'$FUNC'" means...'
   fi
elif [[ $DIST == "fedora" || $DIST == "centos" || $DIST == "redhat" || $DIST == "rhel" ]]; then
   if [[ $(abrv "gr*aph" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Graphical user interface.
      yum >2 /dev/null &
   elif [[ $(abrv "au*toremove" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove no longer needed packages
      yum autoremove
   elif [[ $(abrv "di*st" $FUNC) == "ok" ]]; then
      echo $DIST
   elif [[ $(abrv "fi*x" $FUNC) == "ok" ]]; then
      yum clean all
      yum check
      if [[ $ARGS == "all" ]]; then
         rm /var/lib/__db*
         rpm --rebuilddb
         rpmdb_verify Packages
      fi
   elif [[ $(abrv "in*stall" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Install a new, previously not installed package.
      PKG=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $1 }')
      EXT=$(echo $ARGS | awk -F . '{ print $2 }')
      if [[ -z $EXT ]]; then
         yum install $ARGS
      else
         rpm -i $ARGS
      fi
   elif [[ $(abrv "li*st" $FUNC) == "ok" ]]; then
      if [[ -z $ARGS ]]; then
         yum show-installed
      else
         yum show-installed | grep --color=always $ARGS
      fi
   elif [[ $(abrv "pu*rge" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Remove/uninstall a package and all its configuration files, plus unneeded packages.
      yum autoremove $ARGS
   elif [[ $(abrv "rei*nstall" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Reinstall an already installed package. Most of its configuration
      # files will possibly be overwritten.
      yum reinstall $ARGS
   elif [[ $(abrv "rem*ove" $FUNC) == "ok" || $FUNC == "rm" ]]; then
      # Remove/uninstall a package.
      yum remove $ARGS
   elif [[ $(abrv "rml*ock" $FUNC) == "ok" ]]; then
      PID=$(cat /var/run/yum.pid)
      LINES=$(ps -o pid,user,command $PID | wc -l)
      if [[ $LINES -gt 1 ]]; then
         echo
         echo "-The following process is locking yum"
         echo
         ps -o pid,user,command $PID | tail -1
         echo
         read -p "-Do you want to kill it? [y/N]: " IN
         if [[ $IN == "y" || $IN == "Y" ]]; then
            echo "Killing"
            kill $PID
         else
            exit
         fi
         echo
      fi
      rm /var/run/yum.pid
   elif [[ $(abrv "se*arch" $FUNC) == "ok" ]]; then
      yum search $ARGS
   elif [[ $(abrv "upd*ate" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Update information about new packages.
      yum check-update $ARGS
   elif [[ $(abrv "upg*rade" $FUNC) == "ok" ]]; then
      # Upgrade all packages.
      yum update $ARGS
      yum upgrade $ARGS
   else
      echo '-Can not understand what function "'$FUNC'" means...'
   fi
else
   echo "-Unsupported dist - $DIST"
fi
#echo "DIST: $DIST"
echo


[EDIT] Ja ok jag blev själv först... :) Jag ska lägga till en kontroll av parametrar/options via getopt. Det är varken snyggt eller proffsigt så som det ser ut nu..... :)

_________________
Agera genom att ta och behålla initiativet, ta de risker detta kräver...
http://www.enargo.com/it/
OpenVMS Shark - i Linux finns inte SYS$CMKRNL...


Senast redigerad av Osprey 02 jul 2019, 08:36, redigerad totalt 2 gånger.29 jun 2019, 13:54
Profil WWW
Serveradmin
Användarvisningsbild

Blev medlem: 22 okt 2006, 08:13
Inlägg: 3799
Ort: Svedala
OS: Ubuntu
Utgåva: 18.04 Bionic Beaver LTS
Svara med citat
Inlägg Re: Installationsprogram
Jag testar gärna men paketen heter ju olika inom de olika distributionerna, hur hanterar du det?

Sent from my MI 6 using Tapatalk


30 jun 2019, 18:43
Profil WWW
Användarvisningsbild

Blev medlem: 05 apr 2008, 23:09
Inlägg: 5709
Ort: Göteborg/Mölndal/Falkenberg
OS: Ubuntu
Svara med citat
Inlägg Re: Installationsprogram
Paketens namn är inga problem som jag ser det, där får man helt enkelt veta vad det paketet man ska installera heter...

_________________
Agera genom att ta och behålla initiativet, ta de risker detta kräver...
http://www.enargo.com/it/
OpenVMS Shark - i Linux finns inte SYS$CMKRNL...


02 jul 2019, 07:34
Profil WWW
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd   [ 3 inlägg ] 

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
Main Engineer for phpBB3: Bertie at phpBB.com © 2000 - 2002, 2005 - 2007, the Group behind the Open Source code of phpBB.
Designed by STSoftware, modified by Katt, Konservburk & Peetra. Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2011