Ubuntu Sverige
https://ubuntu-se.org/phpBB3/

När är det dags att boota om...??
https://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=67&t=61695
Sida 1 av 1

Författare:  Osprey [ 26 jun 2020, 22:25 ]
Inläggsrubrik:  När är det dags att boota om...??

Det finns många åsikter om när det är dags att starta om datorn och enklast är det för de som stänger av den på kvällen för att sedan starta den på morgonen...

Jag är däremot till stor del "uppväxt" i server-världen och där handlar det om att en dator måste gå så länge som det bara är möjligt, innan man startar om den...

Jovisst, inom Linux är det ju många som gärna säger att "det bara är att låta den gå hur länge som helst, för Linux minneshantering (etc.) är så himla effektiv"...

Men nådå, eller nja, eller kanske, knappast eller näääeeee.....

Hemma kör man ju ofta en dator där man gärna uppgraderar för att åtminstone någotsånär ha moderna saker, men ute på företag (framförallt drifts- och produktions-maskiner), så står samma gamla saker och snurrar, år efter år. Just för att det är stabilt och riskerna är små....

Själv låter jag ofta burken gå i en månad eller två utan att starta om (ja ok, den "spinner ned" på natten), bara för att jag är så van vid att en dator ska inte stängas av i onödan....

Men om man då är osäker, eller om man själv ska kolla när man borde starta om, hur gör man då...??

Så jag "hackade ihop" ett lite enkelt script som man kan använda för att kontrollera det.

Jag har provat det i Ubuntu, Mint, Debian, OpenSUSE, SLED, SLES, RedHat, Fedora och CentOS och det funkar jättebra i alla förutom RedHat-gruppen där det lite omotiverat antyder att omstart måste göras, trots att det inte behövs. Dessutom ingår den här kontrollen numera i "dnf" (nya versionen av "yum"), men funkar alltså inte riktigt ändå (för mig). Jag ska kolla närmare på det....

Men i Debian-Ubuntu-Mint och Opensuse-SLED-SLES funkar det bra.... :)

Kom gärna med synpunkter!
Kod:
#! /bin/bash
#
function krnl {
   NAME=$(uname -s)
   MACHINE=$(uname -m)
   RUNNING_KRNL=$(uname -r)
   NEWEST_KRNL=$(ls -l /boot/vmlinuz | awk '{ print $11 }' | sed 's/vmlinuz-//g')
   #echo
   echo "Running kernel is:   $(uname -rms)"
   if [[ $RUNNING_KRNL != $NEWEST_KRNL ]]; then
      echo -e "\033[1m\033[31m=>A newer kernel exists, consider rebooting !!!!!\033[0m"
      echo "Newer version is:    $NAME $NEWEST_KRNL $MACHINE"
   fi
   echo
}
function chkProc {
   RETURN=0
   NPROC=$(ps -ef | tail -n +2 | wc -l)
   NPROCT=$(ps -efT | tail -n +2 | wc -l)
   MAX_PROC=$(cat /proc/sys/kernel/pid_max)
   if [[ -z $1 || $1 == "INIT" ]]; then
      MAX_PROC=$(cat /proc/sys/kernel/pid_max)
      MAX_UPROC=$(ulimit -u)
   fi
   let Z_count=0
   PIDS=$(ls -d /proc/[0-9]* 2> /dev/null | awk -F/ '{ print $3 }' 2>> /dev/null)
   for PID in $PIDS; do
      PSTATE=$(grep State: /proc/$PID/status  2>> /dev/null| awk '{ print $2 }')
      if [[ ! -z $PSTATE ]]; then
         if [[ $PSTATE == "X" ]]; then
            let X_count+=1
            RETURN=1
         elif [[ $PSTATE == "Z" ]]; then
            let Z_count+=1
            RETURN=1
         fi
      fi
   done
   echo "Number of processes:            $NPROC"         
   echo "Number of processes+threads:    $NPROCT"         
   echo "Max process limit:              $MAX_PROC"
   if [[ $X_count -ne 0 ]]; then
      echo "-Dead processes:                $X_count"
   fi
   if [[ $Z_count -ne 0 ]]; then
      echo "-Zombie processes:              $Z_count"
   fi
   if [[ $X_count -ne 0 || $Z_count -ne 0 ]]; then
      echo "*** Consider REBOOT ***"
   fi
   return $RETURN
}
if [[ $UID != 0 ]]; then
   echo
   echo "-This script must be run as root..."
   echo
   exit
fi
clear
echo
echo "=============================================================================="
echo "-Up in $(uptime -p)"
echo
echo "=============================================================================="
echo '-Checking "/var/run/reboot-recuired"'
if [[ -r /var/run/reboot-required ]]; then
   echo -en "\033[1m\033[31m"
   cat /var/run/reboot-required
   if [[ -r /var/run/reboot-required.pkgs ]]; then
      echo "-Packages that need reboot:"
      cat /var/run/reboot-required.pkgs | sort -u
   fi
   echo -en "\033[0m"
fi
echo
echo "=============================================================================="
echo "-Checking kernel"
krnl
echo "=============================================================================="
echo "-Checking processes"
chkProc
echo
DIST=$(source /etc/os-release; echo $ID | awk -F \- '{ print $1 }')
if [[ $DIST == "ubuntu" || $DIST == "linuxmint" || $DIST == "debian" ]]; then
   echo "=============================================================================="
   echo '-Running "needrestart"'
   if [[ ! -z $(which needrestart 2> /dev/null) ]]; then
      needrestart
   else
      echo 'needrestart is not installed - use "sudo apt install needrestart" to install it..."'
   fi
   echo
   echo "=============================================================================="
   echo '-Running "checkrestart"'
   echo '-Note that most messages about "fuse" can be ignored...'
   if [[ ! -z $(which checkrestart 2> /dev/null) ]]; then
      checkrestart -t
   else
      echo 'debian-goodies is not installed - use "sudo apt install debian-goodies" to install it...'
   fi
   echo
elif [[ $DIST == "opensuse" || $DIST == "sles" || $DIST == "sled" || $DIST == "sle" ]]; then
   echo "=============================================================================="
   if [[ -z $(which needs-restarting 2> /dev/null) ]]; then
      echo '-Running "zypper ps"'
      zypper ps
   else
      #echo 'yum-utils is not installed - use "sudo zypper install yum-utils" to install it...'
      echo '-Running "needs-restarting"'
      needs-restarting
   fi
   echo
elif [[ $DIST == "fedora" || $DIST == "centos" || $DIST == "redhat" || $DIST == "rhel" ]]; then
   echo "=============================================================================="
   if [[ ! -z $(which needs-restarting 2> /dev/null) ]]; then
      echo '-Running "dnf needs-restarting -r"'
      dnf needs-restarting -r
      echo
   else
      echo '-Running "needs-restarting -r"'
      needs-restarting -r
      echo
   fi
else
   echo "=============================================================================="
   echo "-$DIST is not supported yet, sorry!"
   echo
fi

Författare:  Osprey [ 10 aug 2020, 22:09 ]
Inläggsrubrik:  Re: När är det dags att boota om...??

Ny version med några små förbättringar.... :)

Författare:  Gunnar Hjalmarsson [ 10 aug 2020, 23:37 ]
Inläggsrubrik:  Re: När är det dags att boota om...??

För trött att läsa kod just nu...

Kan du förklara på vanlig svenska vilka kriterier skriptet använder för att besvara frågan?

Författare:  Osprey [ 11 aug 2020, 10:23 ]
Inläggsrubrik:  Re: När är det dags att boota om...??

Gunnar Hjalmarsson skrev:
Kan du förklara på vanlig svenska vilka kriterier skriptet använder för att besvara frågan?

Om man kör scriptet i Ubuntu, Mint etc. så gör det följande:

  1. Kontrollerar förekomsten av /var/run/reboot-required. I denna fil lägger systemet oftast ut information om en omstart är nödvändig.
    .
  2. Kontrollerar och visar antalet processer i systemet och hur många av dessa som är "döda" eller "zombies". Här får man själv göra en bedömning om ifall man vill starta om.
    .
  3. Kör "needrestart" som kontrollerar behovet av omstart. Detta program är fullt supportat av Ubuntu/Mint och ingår i standardprogramarkivet.
    .
  4. Kör "checkrestart" som gör en annan kontroll av behovet av omstart. Detta paket ingår i "debian-goodies", som i sin tur finns i standardprogramarkivet.

En automatisk funktion som man också får när man installerar "needrestart" är att behovet av omstart kontrolleras (med "needrestart") varje gång man kör "apt install" eller "apt-get install". Om så behövs så erbjuder den också möjligheten att under kontrollerade former starta om de demoner som eventuellt kör gammal utdaterad kod.

I SuSE (OpenSuSE, SLED & SLES) och i RedHat (RHEL, Fedora & CentOS) kör det liknande funktioner...

Författare:  Gunnar Hjalmarsson [ 11 aug 2020, 19:13 ]
Inläggsrubrik:  Re: När är det dags att boota om...??

Tack, då förstår jag konceptet.

Frågade egentligen inte så mycket för egen del, då jag tenderar att starta om mycket ofta. Nyligen höll jag på och testade ändringar i ett paket, vilket innebar att jag några gånger gjorde 5-10 omstarter inom loppet av några minuter. ;)

Författare:  Osprey [ 11 aug 2020, 23:46 ]
Inläggsrubrik:  Re: När är det dags att boota om...??

Så här ser förresten en utskrift från det ut just nu på den här burken...

Citat:
================================================
-Checking "/var/run/reboot-recuired"

================================================
-Checking processes
Number of processes: 234
Number of processes+threads: 745
Max process limit: 4194304

================================================
-Running "needrestart"
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning processor microcode...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

The processor microcode seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
magnus @ user manager service: systemd[1515]

================================================
-Running "checkrestart"
-Note that most messages about "fuse" can be ignored...
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
20 processes using old versions of upgraded files


Som synes behöver burken startas om och även "reboot-required" och processerna ser ok ut.... :)

Författare:  Osprey [ 23 sep 2020, 12:44 ]
Inläggsrubrik:  Re: När är det dags att boota om...??

Ny förbättrad version inlagd. Den senaste versionen finns alltid i det ursprungliga inlägget (alltså högst upp) eftersom jag inte ser någon mening i att gamla versioner ska synas och att någon av misstag ska kunna ladda hem fel (gammal) version.... ;)

[EDIT] Versionerna för SuSE och RedHat inte fullt testade, eftersom jag kör Ubuntu (egentligen Mint) själv just nu. Har dock både SuSE (OpenSuSE) och RedHat (CentOS) installerat och ska testa där vid senare tillfälle.... :D

Författare:  Osprey [ 01 dec 2020, 16:58 ]
Inläggsrubrik:  Re: När är det dags att boota om...??

Ny version, som också kan köras av "vanliga användare" och som visar vad man kan eller bör starta om....

Kod:
#! /bin/bash
#
function krnl {
   NAME=$(uname -s)
   MACHINE=$(uname -m)
   RUNNING_KRNL=$(uname -r)
   NEWEST_KRNL=$(ls -l /boot/vmlinuz | awk '{ print $11 }' | sed 's/vmlinuz-//g')
   #echo
   echo "Running kernel is:   $(uname -rms)"
   if [[ $RUNNING_KRNL != $NEWEST_KRNL ]]; then
      echo -e "\033[1m\033[31m=>A newer kernel exists, consider rebooting !!!!!\033[0m"
      #echo "Newer version is:    $NAME $NEWEST_KRNL $MACHINE"
      echo "Newer kernel is:     $NAME $NEWEST_KRNL $MACHINE"
   else
      echo "-Ok"
   fi
   echo
}
function chkProc {
   RETURN=0
   NPROC=$(ps -ef | tail -n +2 | wc -l)
   NPROCT=$(ps -efT | tail -n +2 | wc -l)
   MAX_PROC=$(cat /proc/sys/kernel/pid_max)
   if [[ -z $1 || $1 == "INIT" ]]; then
      MAX_PROC=$(cat /proc/sys/kernel/pid_max)
      MAX_UPROC=$(ulimit -u)
   fi
   let Z_count=0
   PIDS=$(ls -d /proc/[0-9]* 2> /dev/null | awk -F/ '{ print $3 }' 2>> /dev/null)
   for PID in $PIDS; do
      PSTATE=$(grep State: /proc/$PID/status  2>> /dev/null| awk '{ print $2 }')
      if [[ ! -z $PSTATE ]]; then
         if [[ $PSTATE == "X" ]]; then
            let X_count+=1
            RETURN=1
         elif [[ $PSTATE == "Z" ]]; then
            let Z_count+=1
            RETURN=1
         fi
      fi
   done
   echo "Number of processes:            $NPROC"         
   echo "Number of processes+threads:    $NPROCT"         
   echo "Max process limit:              $MAX_PROC"
   if [[ $X_count -ne 0 ]]; then
      echo "-Dead processes:                $X_count"
   fi
   if [[ $Z_count -ne 0 ]]; then
      echo "-Zombie processes:              $Z_count"
   fi
   if [[ $X_count -ne 0 || $Z_count -ne 0 ]]; then
      echo "*** Consider REBOOT ***"
   fi
   return $RETURN
}
if [[ -z $EUID ]]; then
   EFFUID=$(ps --no-headers -o euid --pid $$ | xargs)
else
   EFFUID=$EUID
fi
clear -x
echo
echo "=============================================================================="
echo "-Up in $(uptime -p)"
echo
echo "=============================================================================="
echo '-Checking "/var/run/reboot-recuired"'
if [[ -r /var/run/reboot-required ]]; then
   echo -en "\033[1m\033[31m"
   cat /var/run/reboot-required
   if [[ -r /var/run/reboot-required.pkgs ]]; then
      echo "-Packages that need reboot:"
      cat /var/run/reboot-required.pkgs | sort -u
   else
      echo "-No info about pkgs"
   fi
   echo -en "\033[0m"
else
   echo "-Ok"
fi
echo
echo "=============================================================================="
echo "-Checking kernel"
krnl
echo "=============================================================================="
echo "-Checking processes"
chkProc
echo
DIST=$(source /etc/os-release; echo $ID | awk -F \- '{ print $1 }')
if [[ $DIST == "ubuntu" || $DIST == "linuxmint" || $DIST == "debian" ]]; then
   echo "=============================================================================="
   echo '-Running "needrestart"'
   if [[ ! -z $(which needrestart 2> /dev/null) ]]; then
      needrestart -r l
      if [[ $EFFUID != "0" ]]; then
         PROCESSES=$(needrestart 2> /dev/null | tail -n +2 | tr -d -c '[:digit:] ' | xargs)
         if [[ ! -z $PROCESSES ]]; then
            echo "-Own processes that need restart:"
            ps -fp $PROCESSES
         fi
      fi
   else
      echo 'needrestart is not installed - use "sudo apt install needrestart" to install it..."'
   fi
   echo
   echo "=============================================================================="
   if [[ $EFFUID == "0" ]]; then
      echo '-Running "checkrestart"'
      echo '-Note that most messages about "fuse" can be ignored...'
      if [[ ! -z $(which checkrestart 2> /dev/null) ]]; then
         checkrestart -t
      else
         echo 'debian-goodies is not installed - use "sudo apt install debian-goodies" to install it...'
      fi
      echo
   else
      echo '-Can not run "checkrestart", as we are not root...'
      echo
   fi
elif [[ $DIST == "opensuse" || $DIST == "sles" || $DIST == "sled" || $DIST == "sle" ]]; then
   echo "=============================================================================="
   if [[ -z $(which needs-restarting 2> /dev/null) ]]; then
      echo '-Running "zypper ps"'
      zypper ps
   else
      #echo 'yum-utils is not installed - use "sudo zypper install yum-utils" to install it...'
      echo '-Running "needs-restarting"'
      needs-restarting
   fi
   echo
elif [[ $DIST == "fedora" || $DIST == "centos" || $DIST == "redhat" || $DIST == "rhel" ]]; then
   echo "=============================================================================="
   if [[ ! -z $(which needs-restarting 2> /dev/null) ]]; then
      echo '-Running "dnf needs-restarting -r"'
      dnf needs-restarting -r
      echo
   else
      echo '-Running "needs-restarting -r"'
      needs-restarting -r
      echo
   fi
else
   echo "=============================================================================="
   echo "-$DIST is not supported yet, sorry!"
   echo
fi

Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/